Strona 1 z 1

Azyl dla Norweżki z dzieckiem

: sobota 07 paź 2017, 21:30
autor: chanell
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Pan Mariusz Błaszczak

Minister Spraw Zagranicznych
Pan Witold Waszczykowski

Szef Urzędu do spraw Cudzoziemców
Pan Rafał Rogala

Szanowni Panowie,

Silje Garmo prosi o azyl w Polsce dla siebie i swojej ośmiomiesięcznej córki, ponieważ w Norwegii grozi im rozdzielenie. Barnevernet chce odebrać dziecko matce na podstawie donosu, nie znajdującego pokrycia w rzeczywistości. Fundamentalne prawa Silje Garmo i jej dzieci, zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz w Konwencji o prawach dziecka, zostały naruszone w sposób rażący. Silje Garmo zasługuje na to, by uzyskać w Polsce wszelką potrzebną pomoc.

My, Polacy, powinniśmy w tej sytuacji z całą stanowczością pokazać, że Rzeczpospolita Polska realizuje gwarancje międzynarodowego systemu praw człowieka oraz zgodnie z Konstytucją RP chroni rodzicielstwo, życie rodzinne i prawa dziecka.

Apeluję o niezwłoczne udzielenie azylu Silje Garmo oraz jej córce Eira Garmo!


http://www.mamwplyw.pl/azyl-dla-silje-garmo-,76,k.html