Drodzy forumowicze i goście!

Przeżyliśmy przestój związany z migracją z serwera na serwer i zmianą istotnych danych adresowych dla hostingu. Teraz forum powinno działać szybko, bez długiego oczekiwania na odpowiedź serwera. Zależy to też od szybkości waszych łącz, ale do któregoś września serwer był trudny do zaakceptowania.
Niestety technicznie wielkość naszego forum się mocno powiększyła i musimy zwracać większą uwagę na wykorzystanie przestrzeni dyskowej, nie duplikować postów (dawać linki) itp., bo nie utrzymamy baz danych w limitach dostawcy hostingu, a upgrade jest finansowo nieopłacalny.

W związku z "wysypem" reklamodawców informujemy, że konta wszystkich nowych użytkowników, którzy popełnią jakąkolwiek formę reklamy w pierwszych 3-ch postach, poza przeznaczonym na informacje reklamowe tematem "... kryptoreklama" będą usuwane bez jakichkolwiek ostrzeżeń. Dotyczy to także użytkowników, którzy zarejestrowali się wcześniej, ale nic poza reklamami nie napisali. Posty takich użytkowników również będą usuwane, a nie przenoszone, jak do tej pory.
To forum zdecydowanie nie jest i nie będzie tablicą ogłoszeń i reklam!
Administracja Forum

To ogłoszenie można u siebie skasować po przeczytaniu, najeżdżając na tekst i klikając krzyżyk w prawym, górnym rogu pola ogłoszeń.

Uwaga! Proszę nie używać starych linków z pełnym adresem postów, bo stary folder jest nieaktualny - teraz wystarczy http://www.cheops4.org.pl/ bo jest przekierowanie.


/blueray21

Glifosat - zagłada ludzkości...

Awatar użytkownika
Kiszka
Posty: 994
Rejestracja: niedziela 26 lut 2017, 19:24
x 13
x 50
Podziękował: 2050 razy
Otrzymał podziękowanie: 981 razy

Glifosat - zagłada ludzkości...

Nieprzeczytany post autor: Kiszka » sobota 27 maja 2017, 09:34

Zakładam ten temat dla uświadamiania Nas wszystkich o tym czym jest glifosat, gdzie występuje i co robi z organizmem człowieka. Jak wiemy doskonale jest to STRASZNA trucizna, która nas zarzyna po cichu i na co dzień, przez lata. Po przez nawozy zawierające tą substancję, w Raundapie do zwalczania chwastów ten syf jest wszędzie a co robi i gdzie jest to będziemy się dowiadywać na bieżąco w trakcie naszej aktywności - zapraszam ...

na początek regułka z WIKI
Glifosat – organiczny związek chemiczny z grupy fosfonianów. Jest aktywnym składnikiem niektórych nieselektywnych herbicydów. Hamuje działanie bardzo ważnego dla roślin enzymu syntazy EPSPS (syntaza 5-enolopirogroniano-szikimowo-3-fosforanowa)[7], który jest kluczowym enzymem na szlaku metabolicznym kwasu szikimowego, związanego z biosyntezą aromatycznych aminokwasów (fenyloalaniny, tyrozyny i tryptofanu).
Glifosat wprowadziła na rynek firma Monsanto w 1974 roku, jako składnik herbicydu totalnego (nieselektywnego) Roundup; stosowany jest w postaci soli amonowej lub izopropyloamoniowej. W środkach ochrony roślin glifosat występuje zazwyczaj w postaci zmodyfikowanej (soli amonowej, sodowej i innych), środki ochrony roślin zawierają także substancje ułatwiające jego przenikanie przez błony komórkowe[8]. Obecnie na rynku polskim dostępne jest kilkanaście generycznych środków zawierających w swoim składzie glifosat; niektóre z nich to: Avans Premium 360 SL, Glifocyd 360 SL, Klinik 360 SL, Kosmik 360 SL, Taifun 360 SL.


i dalej już konkrety
7 POWODÓW, DLA KTÓRYCH NALEŻY ZABRONIĆ GLIFOSATU

CZAS SPRZECIWIĆ SIĘ MONSANTO!
CO TO JEST GLIFOSAT, I DLACZEGO POWINNIŚMY SIĘ GO OBAWIAĆ?
Glifosat jest substancją chemiczną używaną w środkach chwastobójczych, takich jak Roundup firmy Monsanto, i ostatnio stał się najpowszechniej stosowanym rolniczym preparatem chemicznym w historii. Pomimo to, bardzo możliwe, że nigdy o nim nie słyszeliście, i giganty przemysłu chemicznego prawdopodobnie byłyby szczęśliwe, gdyby tak pozostało.

Dlaczego? Cóż, oprócz tego, że jest tak często stosowany, glifosat jest również substancją niezwykle kontrowersyjną, istnieją poważne obawy co do jego bezpieczeństwa. Pozwolenie na używanie glifosatu w Unii Europejskiej wygasa z końcem czerwca, co daje Komisji Europejskiej znakomitą sposobność na wprowadzenie zakazu.

Niestety, wydaje się, że Komisja podjęła już decyzję, przedkładając wniosek o przedłużeniu zezwolenia do 2031 roku. Będzie to przedmiotem spotkania przedstawicieli rządów krajów UE, które odbędzie się w dniach 7-8 marca*. Ponieważ Komisja zdaje się być skłonna do pośpiesznego przepchnięcia swojej propozycji, bardzo ważne jest, aby argumenty przeciwko przedłużeniu autoryzacji glifosatu zostały nagłośnione tak szybko, jak to tylko możliwe.

Poniżej przedstawiamy siedem powodów dla których, naszym zdaniem, glifosat powinien być zabroniony w Unii Europejskiej:

1. MOŻE ON POWAŻNIE ZASZKODZIĆ NASZEMU ZDROWIU
Trwa gorąca debata naukowa w kwestii tego, czy glifosat jest rakotwórczy, czy też nie. Podczas gdy Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem Światowej Organizacji Zdrowia doszła do wniosku, że glifosat jest „prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi”, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) twierdzi coś przeciwnego. Środki chwastobójcze oparte na glifosacie są stosowane nie tylko w rolnictwie, lecz także w publicznych i prywatnych ogrodach, stwarzając potencjalne zagrożenie zarówno dla rolników, jak i konsumentów.

Badania pokazują również, że herbicydy zawierające glifosat, działają jak substancje wywołujące zaburzenia endokrynologiczne (endocrine disrupters) – które zakłócają pracę naszych gruczołów dokrewnych i mogą negatywnie wpływać na płodność.

Unia Europejska powinna zakazać używania glifosatu, dopóki nie zostanie udowodniona jego nieszkodliwość.

2. ZAGRAŻA RÓWNIEŻ ZWIERZĘTOM I ROŚLINOM
Nie tylko ludzkie zdrowie może ucierpieć na skutek stosowania glifosatu. Zgodnie z badaniami EFSA stanowi on długoterminowe zagrożenie dla zwierząt hodowlanych, takich jak krowy i owce. Niemiecki Urząd Ochrony Środowiska udokumentował również poważny negatywny wpływ pestycydów, w tym szczególnie glifosatu, na bioróżnorodność. Glifosat zabija nie tylko chwasty, lecz również pożyteczne roślin rosnące na polach spryskiwanych glifosatem i w ich pobliżu.

Wziąwszy pod uwagę zagrożenia dla zwierząt i bioróżnorodności związane z glifosatem, Unia Europejska powinna odrzucić jego autoryzację.

3. GMO I GLIFOSAT SĄ DWIEMA STRONAMI TEJ SAMEJ MONETY
Jest wiele powodów, dla których glifosat i GMO można postrzegać jako dwie strony tej samej monety. Z 61 produktów, które uzyskały zezwolenie na import do Unii Europejskiej, ponad połowa to rośliny odporne na glifosat, zaprojektowane specjalnie do używania z tym herbicydem. Są one narzędziem dla tego samego rodzaju rolnictwa – które jest intensywne, szkodliwe dla zdrowia i środowiska, a także negatywnie wpływa na lokalną wiejska gospodarkę. W Południowej Ameryce, gdzie ogromne obszary ziemi zostały obsadzone soją GMO odporną na glifosat z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt na eksport do Europy, udokumentowano wiele przypadków nowotworów i fizycznych deformacji.

Odrzucając glifosat staniemy w obronie zdrowia ludzi w Unii Europejskiej i poza nią, środowiska, okażemy poparcie dla lokalnych gospodarek i powstrzymamy ekspansję GMO.

4. EKSPANSJA ZAGROŻENIA
Glifosat jest szkodliwy sam w sobie. Lecz środki chwastobójcze, takie jak Roundup, zawierają mieszankę chemikaliów, która może być bardziej szkodliwa od samego glifosatu, stanowiąc jeszcze większe zagrożenie dla rolników i całego społeczeństwa.

Ponadto z powodu nadmiernego stosowania Roundupu w uprawach GMO odpornych na glifosat w USA i Kanadzie, rozprzestrzeniły się tam już odporne na ten herbicyd „superchwasty”. Aby powstrzymać ich ekspansję, zezwolono na komercyjne użycie jeszcze bardziej odpornych odmian roślin modyfikowanych, które tolerują wiele różnych herbicydów, w tym takie, które są prawdopodobnie bardziej toksyczne i szkodliwe dla środowiska od glifosatu.

Zgoda na stosowanie glifosatu wiąże się z całą gamą dodatkowych zagrożeń, których również można uniknąć wprowadzając zakaz.

5. LUKI W WIEDZY NAUKOWEJ
EFSA wyraziła „zaniepokojenie” faktem, że 8 z 24 firm ubiegających się o zezwolenia, w tym Monsanto, przedstawiło specyfikacje dla glifosatu, które nie były poparte oceną toksykologiczna. Innymi słowy, zaprezentowane dane dotyczyły substancji różniących się od tych, które w rzeczywistości przedsiębiorstwa te zamierzają sprzedawać. Ponadto raport EFSA wymienia 21 luk w bazie faktograficznej.

Wziąwszy pod uwagę znane i prawdopodobne zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt związane z glifosatem, powinniśmy upewnić się, że dysponujemy wystarczającym materiałem dowodowym, zanim zezwolimy na jego powszechne użycie.

6. BRAK PRZEJRZYSTOŚCI
Mamy do czynienia nie tylko z lukami w wiedzy naukowej – kluczowe badania są ukrywane przed publiczną kontrolą. Główne wnioski raportu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności oparte są na nieopublikowanych badaniach, przeprowadzonych przez sam przemysł, czyli przez firmy ubiegające się o zezwolenia. To niedopuszczalne, że pozwala się na to, aby te nieopublikowane badania przeważały nad informacjami dostępnymi publicznie.

Co więcej, ponad 80% ekspertów zaangażowanych w ocenę glifosatu przez Unię Europejską odmówiło podania swoich nazwisk do wiadomości publicznej, unikając w ten sposób jakiejkolwiek oceny możliwego konfliktu interesów.

Komisja nie powinna pozwalać na dalsze stosowanie glifosatu na podstawie sponsorowanych przez przemysł, tajnych raportów ocenianych przez ludzi, którzy odmawiają złożenia publicznego oświadczenia o swoich powiązaniach.

7. ISTNIEJĄ ALTERNATYWY!
Rolnicy ekologiczni wielokrotnie udowodnili, że glifosat nie jest niezbędny dla wydajnego rolnictwa. Rolnictwo przyszłości polega na pracy z naturą, a nie przeciwko niej. Opiera się na wysokiej bioróżnorodności i dużym zróżnicowaniu upraw i struktur, przede wszystkim unikając ogromnych monokultur, które przyciągają szkodniki, oraz ciągłego wysiewania tych samych roślin, co powoduje koncentrację szkodników w glebie i roślinności.

Stosowanie glifosatu związane jest z wysoko intensywnym rolnictwem, które jest po prostu niezrównoważone. Dysponujemy bezpieczniejszymi, nie-chemicznymi alternatywami, które są tak samo skuteczne w radzeniu sobie z chwastami (zobacz oświadczenie Niemieckiego Urzędu Ochrony Środowiska).

Z tego, oraz wszystkich innych wymienionych powyżej powodów, autoryzacja glifosatu musi zostać odrzucona.

CO MOŻESZ ZROBIĆ?
Podczas gdy Komisja Europejska wydaje się dążyć do jak najszybszego przedłużenia zgody na stosowanie glifosatu przez następnych 15 lat, ciągle mamy możliwość zablokowania tej propozycji. Skontaktuj się z właściwym ministrem swojego rządu i poproś go o zablokowanie tego posunięcia.

Jeśli chciałbyś poznać więcej szczegółów na temat glifosatu lub zapoznać się z bibliografią, zapraszamy do przeczytania bardziej wyczerpujących materiałów informacyjnych dostępnych na naszej stronie internetowej:

http://eat-better.greens-efa.eu/fileadm ... Monday.pdf

Źródło: greens-efa.eu

Tłumaczenie: Jan Skoczylas

*Decyzja w sprawie przedłużenia zgody na stosowanie glifosatu w UE została 8 marca odroczona z powodu z powodu braku zgody pomiędzy reprezentantami krajów członkowskich. Więcej na ten temat: Decyzja o przedłużeniu zezwolenia na używanie glifosatu w UE odroczona


http://zielonewiadomosci.pl/tematy/ekol ... glifosatu/


to tak na początek z mojej strony- na dniach będę miał więcej czasu wolnego to jeszcze coś zapodam z informacji ale z tego co wyczytałem i co wiem to praktycznie nie możemy się uchronić od tej trutki. Dosłownie jest wszędzie i to jest najgorsze...

zapraszam do dyskusji
1 x


Czołem Wielkiej i wolnej Polsce!

Awatar użytkownika
sandra
Posty: 2334
Rejestracja: sobota 27 gru 2014, 19:20
x 98
x 176
Podziękował: 1387 razy
Otrzymał podziękowanie: 4902 razy

Re: Glifosat - zagłada ludzkości...

Nieprzeczytany post autor: sandra » niedziela 28 maja 2017, 06:18

Obrazek
0 xAwatar użytkownika
grzegorzadam
Moderator
Posty: 11602
Rejestracja: czwartek 26 cze 2014, 17:02
x 62
x 559
Podziękował: 26962 razy
Otrzymał podziękowanie: 17439 razy

Re: Glifosat - zagłada ludzkości...

Nieprzeczytany post autor: grzegorzadam » niedziela 28 maja 2017, 06:36

Stary zapomniany ''kuzyn'' DDT
To są zbrodniarze-hitlerowcy w nowej odsłonie, powinni dyndać, zatrudnili hitlerowców
po stworzonej przez siebie II WŚ:

Ponad 60 lat temu monsatno wypuściło na rynek inny wspaniały produkt o nazwie DDT. Warto poczytać jak jest dziś opisywany. Poniżej reklama z czasów gdy twierdzono, że jest tak bezpieczny, że można było go jeść. Naukowiec Morton S. Biskind, który krytykował ten pestycyd do dziś nawet nie ma wpisu w angielskiej wikipedii.
https://youtu.be/CrVfKSJRpd8


„W 1945 roku wbrew opinii badaczy, którzy studiowali farmakologię związku i odkryli, że jest niebezpieczny dla wszystkich form życia, DDT (dichlorodifenylotrichloroetan) został wypuszczony w Stanach Zjednoczonych i innych krajach do ogólnego użytku przez społeczeństwo jako środek owadobójczy
.”PoLECAM:
viewtopic.php?f=16&t=1493&p=70455&hilit=ddt#p70455

i KOLEJNY ''KUZYN'' AGENT ORANGE
grzegorzadam pisze:Dr Jerzy Jaśkowski: Rządowe Raporty czy bełkot medialny – 70 000 nowotworów.


Z cyklu: „ S-132, 52 stan z prawami dla tubylców w rezerwatach”Definicja “Prania mózgu – Oxford English Dictionary:
“Planowe, dokonywane czasami przy użyciu siły, usunięcie z umysłu człowieka trwałych przekonań, zwłaszcza dotyczących polityki, w celu zastąpienia ich innymi poglądami.
Proces ten można uznać za rodzaj przymusowego nawrócenia, jest stosowany przez różne państwa wobec desydentów politycznych.


Jest to równoznaczne z dążeniem do stworzenia rasy niewolników, którzy w przeciwieństwie do niewolników starożytnych, nigdy nie wszczynaliby buntów i zawsze posłusznie spełniali rozkazy jak owady podążające za instynktami “
Edward Hunter – „Pranie mózgu”.
Dr Jerzy Jaśkowski. Fot. Inter.

Przez cały wiek XIX i XX wpajano nam, zgodnie z zasadami cywilizacji bizantyjskiej w wydaniu pruskim, zasady omnipotencji państwa jako tworu nie czyniącego nic innego jak uszczęśliwianie własnego społeczeństwa.

Rząd wie lepiej i lepiej za nas wszystko zorganizuje. To jest zasada, którą wpajano Niemcom robiąc z nich Prusaków.

Od ćwierćwiecza wszystkie mass media polskojęzyczne, niemieckich właścicieli, pod amerykańskim zarządem czynią to samo przestawiając w głowach ludności zamieszkałej jeszcze pomiędzy Odrą i Bugiem.

W tym celu zaraz po tzw. przemianach 1989 roku zorganizowanych na zlecenie City of London Corporation, przy pomocy wojskowych Służb Specjalnych, Niemcy wykupili, albo dostali od komisji prywatyzacyjnej polskiej prasy czyli pana Donalda T. całą wówczas polską prasę lokalną.

Doskonale wiedzieli, że najważniejsze jest rozbicie społeczeństwa na malutkie grupy interesów. Stąd te hasełka: „myśl globalnie, działaj lokalnie” i podobne.

Rząd zajmował się dużymi sprawami w rodzaju zaciągania pożyczek. Problem polega na tym, że nigdzie nie podano w jakim celu te pożyczki zaciągano i na co wydawano.

Proszę sprawdzić, w Polsce wolno pisać o tym komu pani Kopacz stawiała lody, ale nie wolno zadać pytania na co poszły pożyczki.

Pomimo częstej zmiany ekip namiestników zwanych Rządem, ani jedna ekipa nie opublikowała tzw. Białej Księgi i nie ujawniła jaki stan kasy zastała.

Innymi słowy, bez względu na to jak się nazywa i jakiego koloru ochronnego używa, wciąż jest to to samo.
Przecież nie po to na stanowiska namiestników usadzano ludzi z zewnątrz, aby cokolwiek można było podać prawdziwego.

Z punktu historyczno – politycznego zawsze na czele państwa stał namiestnik reprezentujący obce interesy.

płk NKWD – Bolesław Bierut alias Iwaniuk, aliasWiesław Gomułka agent Kominternu do 1932 roku
Edward Gierek agent Kominternu od przedwojny
Piotr Jaroszewicz, generał Informacji Wojskowej córki GRU, jedna z najbłyskotliwszych karier wojskowych. W 1943 roku nauczyciel wiejski wstępuje do Dywizji Kościuszkowskiej a w kilka lat potem jest generałem. Napoleon to szczeniak przy „naszym” generale.
okres hunty wojskowej, wiadomo na czyje zlecenia działała,
potem przefarbowane osobniki, które już powinny być społeczeństwu znane.
Niemożliwe więc, aby przemycić można było jakieś prawdziwe treści. Chlubnym, ale bardzo krótkim okresem były prace śp. dr. Leszka Szcześniaka na początku lat 90-ych.
Po tzw. przemianach czy przefarbowaniu chorągiewek, Polakom wolno tylko maszerować po ulicach i wykrzykiwać hasełka. Jak długo to będzie możliwe nie wiadomo? Z moich obserwacji wynika, że bardzo szybko wszystko się skończy.

Pierwszym przegranym na polu walki jest zawsze prawda. Dlatego cała prasa i mas media w ogóle znajdują się w rękach koncernów niemieckich. A te z kolei są kierowane przez „oficerów prowadzących” z USA i tak będzie do 2099 roku.

Dziwię się więc bardzo, że ktokolwiek z Polaków kupuje jeszcze prasę drukowaną. Niczym nie różnią się informacje w niej zawarte od tego co bezpłatnie głosi TV, czy radio, po przymusowym abonamencie. Czyli ogłupianie dobywa się z pieniędzy podatnika.
W jakim celu wzbogacać obcych?
W jakim celu zachowywać pozory samodzielności państwowej?.

Nie należy zapominać, co usiłują wymazać z pamięci usłużne trolle, że Niemcy w 1949 roku, zostały zarejestrowane w Izbie Handlowej Frankfurtu, jako spółka prawa handlowego. A wiadomo, że każda spółka posiada radę nadzorczą mogącą w każdej chwili odwołać zarząd.

Pani Merkel jest tylko dyrektorem wykonawczym tego konsorcjum.

Stąd właśnie problem z braniem na poważnie tzw. raportów rządowych. Wszystko jedno, czy dotyczą one wypadku rowerowego czy samochodowego.

Pierwszy lepszy przykład :

Wypadek p. Dudy.
Żadnego zdjęcia internauty. Wszystkie informacje od służb. Jest to oczywiście niemożliwe przy takim natężeniu ruchu jaki panuje na autostradzie.
Wypadek p. Szydło.
Jak to możliwe, że ciężki kilkutonowy pancerny mercedes został staranowany tak dotkliwie, ze nawet nad błotnikiem pojawiła się okrągła dziura, przez mały 600 kg samochodzik
?
Ale najciekawsze jest zbieranie pieniędzy na nowy samochód.

Otóż w Polsce żadna zbiórka pieniężna nie może być dokonana bez zgody odpowiednich urzędów. A jaki urząd i na czyj wniosek, już następnego dnia wydał zgodę na zbiórkę?

Wg polskiego prawa powinien natychmiast do akcji wkroczyć niezależny prokurator i ukarać tego prowadzącego zbiórkę. Oczywiście pieniądze powinny natychmiast zostać skonfiskowane.

A tutaj nie tylko od razu była zgoda, konto i wszyscy, którzy wiedzieć mieli, wiedzieli na jakie to konto można wpłacać.
Taka hojność jest możliwa tylko wśród pracowników określonych służb. Na rozkaz.

Otóż nie jest tak źle u nas z tymi raportami.

W macierzy jest jeszcze gorzej,

Przypomnę słynny wypadek 9/11.

Rzekomo jakieś bliżej niezidentyfikowane samoloty uderzyły w budynki i owe budynki się zawaliły, a właściwie rozsypały w proszek.
Oczywiście ten impuls elektromagnetyczny jaki powstał w momencie wybuchu unieruchomił wszelkie kamery i żadnych dowodów czy świadków nie uwidoczniono. Co prawda w praktyce tego impulsu elektromagnetycznego nikt nie widział, za to widziano licznych agentów FBI zbierających kasety z owych kamer, ale jakie to ma znaczenie?.

Otóż wersja rządowa ma się tak do prawdy jak przysłowiowa pięść do oka.

Otóż pilot CIA, John Lear syn słynnego wynalazcy Billa Lera, zeznał pod przysięgą, że to co podawał raport nijak się ma do możliwości technicznych samolotu.

J. Lear stwierdził, powtarzam pod przysięgą, że żaden samolot nie uderzył w owe dwie wieże czy Pentagon.
Jak wiadomo czwarta wieża rozpadła się z samego strachu.

Takie insynuacje specjalistów rządowych są niemożliwe z punktu widzenia technicznego.

Po pierwsze: Boeing 767 podczas uderzenia w wieżę zbudowaną z 35.56 cm kolumn stalowych straciłby ogon i poziomy i pionowy, które natychmiast by odpadły i spadły na ziemię. Nic takiego nie miało miejsca. Czyli Durni informatycy – graficy przygotowujący tą animację spartaczyli robotę.

Uderzający w stalowe tej grubości kolumny silnik, odpadłby i spadł na ziemię. Nigdy nie znaleziono żadnego z silników.

Żaden z Boeingów na wysokości 330 metrów nad ziemią nie może rozwinąć prędkości 810 km/h. Wentylatory silnika nie mogą przyjąć tak gęstego powietrza.

W gruzach powinny znajdować się 3 silniki po ok. 4000 kg, każdy. Nic takiego nie znaleziono.
Wg istniejącej na całym świecie zasady prawnej, zeznanie złożone pod przysięgą staje się automatycznie prawdą.
Ale w tym oszustwie Raportu Rządowego nie tylko takie szczegóły wychodzą na jaw.
Otóż w strefie zero zanotowano ok. 70 000 ofiar chorych na nowotwory. Nowojorczycy żądają odszkodowań ponieważ udowodniono, że rak jest pochodzenia radiacyjnego.
I tak 10 800 przypadków nowotworów zdiagnozowano u pracowników sprzątających po katastrofie.
Aż 39 500 ofiar z nowotworami rozpoznano wśród osób znajdujących się w tej strefie.
Kolejne 16 000 przypadków raka to mieszkańcy, studenci, pracownicy służby zdrowia, a także spora grupa pracowników „finansowych” zachorowała. Ludziom tym wmówiono, że muszą wrócić do pracy już następnego dnia, i że te pyły są niegroźne.

Nie można ustalić innej przyczyny tej epidemii raka jak „toksyczna zupa” z napromieniowanych kartonowo-gipsowych płytek.
Te 70 000 chorych na raka stanowią większa grupę jednostkowo chorych aniżeli w Hiroshimie.
Wśród tych 70 000 aż 90 % znajdowało się w obrębie jednej mili kwadratowej.

Oficjalny raport twierdzi, że katastrofa nastąpiła na skutek uderzenia samolotów w owe budynki.

Badania przeprowadzone przez zespół architektów i budowlańców całkowicie wykluczyły taki scenariusz. Budynki z tak potężna stalową konstrukcją nie mógł się zawalić pod wpływem uderzenia aluminiowej puszki samolotów. Jest to tym bardziej nieprawdopodobne, że autorzy tej fikcji nawet nie usiłowali wyjaśnić zniszczenia 3 wieży.

Wszelkie koncepcje o wysadzeniu termitem czy innymi środkami pirotechnicznymi nie wytrzymują krytyki. Można to łatwo sprawdzić oglądając filmy z tzw. kontrolowanych niszczeń budynków. Zawsze pył powstaje na dole i rozprzestrzenia się, czyli unosi się do góry.
W tym jednym, jedynym na świecie, przypadku pył powstaje u góry i opada na dół.

Doskonale opisał takie zjawisko oficer wywiadu sowieckiego Dimitr Khalezov, na spotkaniu z szefem operacji specjalnych Mossadu Mike Harari, 12 września 2001 roku.

W 2007 roku zespół agentów FBI poleciał specjalnie do Bangkoku na spotkanie z Khalezovem w celu wyjaśnienia szczegółów.
Khalezov udowodnił także, że zamach na Pentagon został przeprowadzony za pomocą skradzionego wcześniej sowieckiego pocisku GRANIT.

JUŻ W 2010 ROKU SPECJALNY ZESPÓL DEFENSE INTELLIGENCE AGENCY rozpoczął rozpracowywanie hipotezy uderzenia najnowszej broni neutronowej.

Potwierdzeniem tego faktu użycia broni neutronowej, był wiele miesięcy trwający pożar w podziemiach, brak jakiegokolwiek fragmentu samolotu i rozsypanie się w proszek elementów wyposażenia biurowego, nie spalonego, z niższych pięter.

Już w 2006 roku The Village Voice pisała pierwsze artykuły o epidemii raka w tej okolicy.

Dr Larry Norton już wówczas wystąpił w wnioskiem o przeprowadzenie szczegółowych badań dotyczących przyczyny tej epidemii.
Nowotwór, którego epidemię obserwuje się w Nowym Jorku to szpiczak mnogi. Najczęstszą przyczyną szpiczaka mnogiego jest promieniowanie. Inne przyczyny stanowią tylko 4% powodów tej choroby.

W 1988 roku Kongres specjalnym aktem ustanowił odszkodowania dla osób napromieniowanych podczas wybuchów nuklearnych. Act Pub. L. 100 – 321. Pod numerem 2 występujących po napromieniowaniu chorób jest po białaczce szpiczak mnogi.

Dla ekspertów nie jest to nic nowego.

Po wojnie w Wietnamie żołnierze zaczęli umierać na choroby związane z dioksynami. Dopiero w 1991 roku Rząd przyznał, że Agent Orange spowodował śmierć aż 100 000 żołnierzy amerykańskich.

Podobnie Rząd kwestionował związek tzw. Zespołu Zatokowego po Pustynnej Burzy z działaniami wojskowymi.

W wyniku wprowadzenia licznych szczepionek w krótkim okresie czasu zmarło ponad 10 000 żołnierzy a Zespół Zatokowy rozpoznano u 280 000 . Rząd przez 20 lat zaprzeczał powiązaniu śmierci i choroby z Akcją Pustynna Burza.

I na tym należałoby właściwie skończyć.

Jest jednak jedno ale.

Posiadamy ponad 470 wyższych z nazwy szkół i cale kohorty profesorów. Proszę zauważyć, żaden, na żadnej stronie internetowej nawet nie odnosi się do wymienionych powyżej faktów.

Czyli;

Po pierwsze;
nauka na owych uczelniach jest po prostu indoktrynacją, a nie uczeniem myślenia.
Po drugie;
programy są zatwierdzane w innych państwach, a w Polsce tylko realizowane.
Po trzecie;
Polacy w misjach

[wpisać należy właściwe słowo] są narażeni zarówno na dioksyny, szczepionki jak i kontakt ze zubożonym uranem. Jak do tej pory brak jakichkolwiek doniesień o stanie zdrowia tych kilkudziesięciu tysięcy ludzi.

A poza tym jesteśmy wolnym krajem.
Dr Jerzy Jaśkowski
jerzy.jaskowski@o2.pl

http://www.polishclub.org/2017/02/22/dr ... owotworow/
0 x


czasem tak długo wpatrujemy się w zamknięte drzwi, że nie dostrzegamy tych, które już dawno się otworzyły...

Awatar użytkownika
Kiszka
Posty: 994
Rejestracja: niedziela 26 lut 2017, 19:24
x 13
x 50
Podziękował: 2050 razy
Otrzymał podziękowanie: 981 razy

Re: Glifosat - zagłada ludzkości...

Nieprzeczytany post autor: Kiszka » niedziela 28 maja 2017, 13:27

najgorsze jest to, że to g...no jest dosłownie wszędzie. Jak od tego się uchronić to nie bardzo mam pomysła. Przed wczoraj w robocie zadowolony pracownik chodzi i pryska roundapem chwasty i dumny z siebie, że uschną...ręce opadają :|
0 x


Czołem Wielkiej i wolnej Polsce!

Awatar użytkownika
grzegorzadam
Moderator
Posty: 11602
Rejestracja: czwartek 26 cze 2014, 17:02
x 62
x 559
Podziękował: 26962 razy
Otrzymał podziękowanie: 17439 razy

Re: Glifosat - zagłada ludzkości...

Nieprzeczytany post autor: grzegorzadam » niedziela 28 maja 2017, 13:41

EDTA, tiosiarczan, boraks, soda, wit C > wszystkie chelatory
0 x


czasem tak długo wpatrujemy się w zamknięte drzwi, że nie dostrzegamy tych, które już dawno się otworzyły...

Awatar użytkownika
grzegorzadam
Moderator
Posty: 11602
Rejestracja: czwartek 26 cze 2014, 17:02
x 62
x 559
Podziękował: 26962 razy
Otrzymał podziękowanie: 17439 razy

Re: Glifosat - zagłada ludzkości...

Nieprzeczytany post autor: grzegorzadam » wtorek 30 maja 2017, 10:58

I woda z solą zawsze, magnezem (oliwa Mg), glutation, MSM.

To się utylizuje ponoć po 5 latach dopiero:
grzegorzadam pisze:Nasza Ziemia, Nasza Żywność, Nasze Zdrowie - prof. Przemysław Sanecki - 16.09.2016

https://youtu.be/ebL7p4Qg8Xw

Opublikowany 17 wrz 2016
26 sierpnia 2016 r. odbyła się w Błędowej Tyczyńskiej konferencja pt. "Nasza Ziemia, Nasza Żywność, Nasze Zdrowie" wraz z kiermaszem lokalnych produktów rolnych - zdrowej żywności. W konferencji udział wzięli m.in.: Jerzy Zięba, prof. Przemysław Sanecki oraz prof. Leszek Woźniak z Politechniki Rzeszowskiej, dr Janina Błażej, Jadwiga Łopata i Julian Rose, red. Krzysztof Kamiński oraz Tadeusz Rolnik - rolnik ekologiczny z Podkarpacia.
W tym materiale prezentujemy wypowiedź profesora Przemysława Saneckiego z Politechniki Rzeszowskiej.

Synergiczne współdziałanie randapu i glutenu w niszczeniu kosmków jelitowych!
Mamy w sprzedaży koło 80 pestycydów z randapem w składzie... !
Pozostałości nie mogą być wymyte, wygotowane ani zamrożone!
Metabolity randapu są bardziej niebezpieczne niż sam randap!
Gryka i proso nie są już bezpieczne..
Przedżniwne stosowanie randapu na zboża jest niezgodne z prawem.
Choroba ''rybia łuska'' od randapu, choroby nerek, jelit, wątroby, nowotwory estrogenowe
przy minimalnym stężeniu. Działa jak antybiotyk, silna fosforoorganiczna toksyna.
Jest w chlebie, piwie, moczu, krwi, mleku matek.

To jest ten 'złoty środek' na depopulację...?
Antidotum?


grzegorzadam pisze:Dr hab. inż. Przemysław T. Sanecki
Jerzy Zięba


Glifosat - roundap
herbicyd z piekła rodem


pdf:
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2& ... &safe=1&zw

Dr hab. inż. Przemysław T. Sanecki:
Aktualnie pracuję nad glifosatem tak, aby przynajmniej przystopować tą plagę. Potrzebne jest dotarcie do jak najszerszej grupy ludzi i bojkot tego świństwa. Póki co przesyłam już opublikowany materiał z prośbą o rozpowszechnienie. Dalszy, szerszy materiał w trakcie opracowywania.
Naszym celem jest bojkot Glifosatu/Roundupu.
Nasza przyszłość jest w naszych rękach i głównie od nas zależy sukces takiego bojkotu.
Don't panic! Organize!


Przekazujcie dalej !
0 x


czasem tak długo wpatrujemy się w zamknięte drzwi, że nie dostrzegamy tych, które już dawno się otworzyły...

Awatar użytkownika
Kiszka
Posty: 994
Rejestracja: niedziela 26 lut 2017, 19:24
x 13
x 50
Podziękował: 2050 razy
Otrzymał podziękowanie: 981 razy

Re: Glifosat - zagłada ludzkości...

Nieprzeczytany post autor: Kiszka » środa 31 maja 2017, 15:47

no jakaś masakra z tym świństwem :shock:
naprawdę to wygląda nieciekawie

Glifosat z Roundupu nas wszystkich zabija

Niepokojące odkrycia dotyczące glifosatu, aktywnego składnika zawartego w chwastobójczej substancji chemicznej Roundup, produkcji Monsanto powinny wzmocnić naszą czujność.
Opublikowane badania tłumaczą mechanizm uszkadzający tych chemikaliów. Pokazały że ludzie w 18 krajach Europy mają glifosaty w swojej krwi. Inne badania potwierdzają wpływ tego składnika chemicznego na powstawanie raka piersi i to w ilości śmiesznie małej, jedna część na trylion (ppt), związku z ich właściwościami estrogennymi.
Jak donosi GreenMedinfo.com: „To wyjaśnia masywne powstawanie raka piersi, którego jedynie długoterminowe badanie przeprowadzone na zwierzętach, karmionych kukurydzą GMO, gdzie był stosowany Roundup, pozwoliło określić jego długofalowe destrukcyjne działanie.”
Podczas nowego spotkania EU-US dotyczące wolnego handlu zwanego jako Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), pozostawiło otwarte drzwi do wprowadzania GMO do Europy.

Badania przeprowadzone w USA w 2011 roku, wykryły glifosat w 60-100 % próbek pobranych w powietrzu i deszczu. Inne wykonane w tamtym roku potwierdziło skażenia wody gruntowej, która używana do picia zatruwa tak zwierzęta jak i ludzi.

Obecnie pierwszy przeprowadzony na wolontariuszach na badaniu moczu na taką skale test w Europie, wykazał że praktycznie wszyscy mamy glifosat we krwi. Przeprowadzono go na 182 próbkach moczu, średnio 44 % osób miało go we krwi. Jego stężenie wahało się w zależności od kraju. Co ciekawe żaden z tych wolontariuszy nie stosował tych chemikaliów u siebie, i tylko jedna osoba z gospodarstwa domowego została testowana.

Macedonia i Bułgaria, miały najniższy wskaźnik testów pozytywnych (10 %). Podczas gdy na Malcie, było ich aż 90 %. W Niemczech, UK i Polsce tego cichego zabójcy odkryto u 17 % osób, czyli w naszym kraju średnio co 5 osoba zachoruje i prawdopodobnie umrze na raka piersi, lub w przypadku mężczyzn na raka prostaty.

Można sobie tylko wyobrazić, jaki był by wynik takich badań przeprowadzonych w USA, skoro tam stosują do obłędu Roundup. Między innymi, dlatego że nie ma tam wymogu znakowania żywności która zawiera GMO.

Fakt, że blisko połowa testowanych osób zawiera w sobie ten glifosat, nawet w krajach gdzie go nieużywano, jest więcej aniżeli niepokojący. Świadczy o tym że spożywamy żywność z krajów go stosujących i nawet o tym nie wiemy. Wskazuje również na to, że ten zabójca chwastów jest najprawdopodobniej wśród najważniejszych czynników wywołujących obecne choroby cywilizacyjne.

Jak powiedział rzecznik prasowy Adrian Bebb z Friends of the Earth Europe:
„Większość ludzi nie byłaby zadowolona gdyby się dowiedziała, że posiada takiego zabójcę w swoim organizmie, wynik pokazuje że jesteśmy wystawieni na jego działanie praktycznie codziennie, dodatkowo nie wiemy skąd on się tam bierze w tym środowisku lub jakie są jego jeszcze inne destrukcyjne cechy wpływu na nasze zdrowie. Pokazuje również, że jest zupełny brak, jakiegokolwiek zainteresowania rządzących w Europie i wskazuje że był i jest on bezmyślnie i szeroko stosowany. Jest niezbędne aby rządy stworzyły system monitorowania, który by doprowadził do całkowitej eliminacji jego stosowania, wliczając w to wszelką żywność GMO, która wymaga znacznych jego ilości.”

Glifosat okazał się rakotwórczy w minimalnych ilościach, przeciwnie do rozprzestrzenianej przez Monsanto wizji, która uparcie twierdzi że Roundup, jest minimalnie toksyczny dla zwierząt i ludzi, oraz przyjazny środowisku i ulega biodegradacji, wszystko to okazało się wierutnym kłamstwem i zostało udowodnione w sądzie najwyższym.

W raporcie GreenMedinfo.com stwierdzają:
„ Badania zatytułowane ‘Glifosat pobudza ludzkie rakowe komórki piersi, poprzez receptory estrogenu (u kobiet jest ich potężna ilość w piersiach)’”.

Badania potwierdzają że glifosat jest xenoestrogenem i funkcjonuje podobnie do estradiolu, tego silnego ludzkiego estrogenu, wywołującego raka. Dodając do faktu, że ponad 90 % soi produkowanych w USA pochodzi z upraw GMO, odkryto, że inny składnik naturalnie w niej się znajdujący, o nazwie Geinsteina Fitoestrogenowa, wzmacnia w sposób wysoko niepokojący efekt xenoestrogenu gdy wchodzi w kombinacje z glifosatem zawartym w Roundupie.

Sposób w jaki glifosat zabija chwasty jest identyczny ze sposobem w jaki zabija bakterie jelitowe u zwierząt i ludzi. Nie należy zapomnieć, że bakterie jelitowe syntezują witaminy, wyrzucając z organizmu sztuczne produkty i szkodliwe bakterie, biorą udział, w homeostazie systemu odpornościowego, szczelności przewodu żołądkowe-jelitowego, to co zjadamy wpływa bezpośrednio na jakość naszej flory bakteryjnej. Należy pamiętać, że na każdą komórkę naszego ciała mamy około 10 mikrobów i wirusów innego rodzaju i wszystkie one jak wykazały niezbicie badania, odpowiadają na obecność glifosatu w sposób dla nas destrukcyjny. Glifosat ogranicza pozytywne dla nas bakterie a pozwala na rozwój patogenów, w tym momencie nie zależy zapomnieć o całej masie toksyn produkowanych przez te patogeny. Jest to jedna z głównych przyczyn powstawania chronicznego zapalenia, a to już prosta droga do chronicznej choroby.

Dr.Sneff podsumował 2 sposoby działania glifosatu w diecie:

Niedobór wszelkiego rodzaju odżywek
Systematyczne podtruwanie organizmu
Uważa on, że takie choroby jak wymienione poniżej wywodzą się bezpośrednio od obecności glifosatu, wystepującego w Roundupie:
Autyzm, Alergie, Rak, Parkinson, problemy żołądkowe-jelitowe, chroniczne rozwolnienie, Colitis, Crohn, schorzenia sercowo-naczyniowe, bezpłodność, stwardnienie rozsiany, otyłość, depresja, Alzheimer.

Normy dopuszczające ilość tego glifosatu będą dla zwierząt 100 ppm, dla na przykład słodkich ziemniaków 3 ppm, problem w tym że stężenie 1 ppt (1 na trylion), już może wywołać raka, to tylko można sobie wyobrazić, jaka będzie epidemia raka po wprowadzeniu powyższych norm. Profesor Andres Carrasco udokumentował, że już 2 ppm glifosatu powoduje uszkodzenia i niewłaściwe formowanie się płodu, u żab i kurczaków.

Monsanto ciągle naciska, aby wprowadzić podwyższone normy stosowania Roundupu z tego powodu że farmerzy muszą używać większe jego ilości aby pokonać coraz częściej chwasty, które wypracowały sobie odporność na Roundupa. Pytanie brzmi ile osób musi umrzeć legalnie w świetle prawa aby zaspokoić potrzeby finansowe Monsanto, i jak długo sami ludzie będą go bezmyślnie używać, nawet jeżeli będzie na niego oficjalne przyzwolenie?

Żródła:
1 Globalresearch.org June 13, 2013
2 Greenmedinfo.com June 13, 2013
3 Corporate Europe Observatory
4 Stopthecrop.org
5 ‘Determination of Glyphosate residues in human urine samples from 18 European countries’ by Medical Laboratory Bremen (PDF)
6 Environmental Working Group October 15, 2012
7 Globalresearch.org June 13, 2013
8 Greenmedinfo.com June 13, 2013
9 Entropy 2013, 15(4), 1416-1463
10 Federal Register /Vol. 78, No. 84
11 GM Watch May 3, 2013
12 GM Watch May 3, 2013
13 Navdanya.org, The Law of the Seed (PDF)
14 Navdanya.org

Na podst: http://articles.mercola.com/sites/artic ... sidue.aspx
Nadesłane e-mailem, prof. dr hab. Maria D. Majewska. Tłum. Jan Paine (USA)

=============================================

Oto kolejne informacje na ten temat:

W moczu Europejczyków wykryto glifosat
Tomasz Kobosz

Organizacja Friends of Earth (FOE) zleciła przebadanie próbek moczu 182 osób z 18 krajów Europy pod kątem obecności w nim herbicydu o nazwie glifosat. Mocz pochodził od osób w wieku od 15–65. Byli wśród nich zarówno wegetarianie, jak i konsumenci mięsa.
Obecność glifosatu stwierdzono w organizmie 90 proc. badanych mieszkańców Malty, 70 proc. Brytyjczyków, Polaków i Niemców.
Herbicyd znaleziono też u 63 proc. Holendrów, 60 proc. Czechów, 55 proc. Belgów i Łotyszów, 50 proc. mieszkańców Cypru, 40 proc. Hiszpanów i Chorwatów, 30 proc. Węgrów i Francuzów, 20 proc. Austriaków i Gruzinów, 17 proc. Szwajcarów i u 10 proc. Bułgarów i Macedończyków.
Wszystko wskazuje na to, że herbicyd dostaje się do organizmu człowieka poprzez żywność.
Niemiecki miesięcznik „Ökotest” zlecił zbadanie pod kątem obecności glifosatu mąki, płatków owsianych i pieczywa. Znaleziono go w 14 spośród 20 próbek. Zwłaszcza w bułkach, których aż 80 proc. było zanieczyszczonych tym herbicydem.

Glifosat pojawił się na rynku w 1974 r. Działanie tego herbicydu polega na hamowaniu kluczowego dla roślin enzymu syntazy EPSPS (syntaza 5-enolopirogroniano-szikimowo-3-fosforanowa). Glifosat ma szczególne znaczenie w uprawie roślin modyfikowanych genetycznie, które wyposażono w gen kodujący syntazę EPSPS odporną na działanie herbicydu, co umożliwia selektywne niszczenie chwastów (choć niektóre z nich uodporniły się już na glifosat).
Choć glifosat uznawany za względnie bezpieczny dla ludzi, bezpośredni kontakt z nim może wywoływać podrażnienia skóry, spojówek, zaburzenia funkcji nerek i wątroby, zaburzenia hormonalne, duszność, obrzęk płuc, zaburzenia rytmu serca, kwasicę metaboliczną i śmierć (znane są przypadki zgonów po celowym lub przypadkowym wypiciu 85–200 ml). Doświadczenia na zwierzętach dostarczyły też dowodów na to, że glifosat może zaburzać rozwój płodów.

Źródło: Deutsche Welle
Nadesłała M.S., New Jersey. Dziękujemy.


https://www.monitor-polski.pl/glisofat- ... ch-zabija/
0 x


Czołem Wielkiej i wolnej Polsce!

Awatar użytkownika
grzegorzadam
Moderator
Posty: 11602
Rejestracja: czwartek 26 cze 2014, 17:02
x 62
x 559
Podziękował: 26962 razy
Otrzymał podziękowanie: 17439 razy

Re: Glifosat - zagłada ludzkości...

Nieprzeczytany post autor: grzegorzadam » środa 31 maja 2017, 16:07

Wszędzie to guano jest, w szczepionkach, żarciu, ale jak mówił Blu
jak z badań moczu wynika, że jest tam, to znaczy że nas opuszcza :D
Powoli bo powoli, ale jednak..
0 x


czasem tak długo wpatrujemy się w zamknięte drzwi, że nie dostrzegamy tych, które już dawno się otworzyły...

Awatar użytkownika
Kiszka
Posty: 994
Rejestracja: niedziela 26 lut 2017, 19:24
x 13
x 50
Podziękował: 2050 razy
Otrzymał podziękowanie: 981 razy

Re: Glifosat - zagłada ludzkości...

Nieprzeczytany post autor: Kiszka » środa 31 maja 2017, 21:13

o i o to chodzi - żeby sikać jak najwięcej - nereczki lubią pływać (nie tylko śledzik jak widać :lol: ) - duuuuużoooo wodiczki z soliczką :D - mi czasami chyba wychodzi ze 4- 5 litrów dziennie a soli pewnie z 6, 7 g.
0 x


Czołem Wielkiej i wolnej Polsce!

zdro
Posty: 581
Rejestracja: wtorek 31 sty 2017, 11:56
x 21
x 36
Podziękował: 515 razy
Otrzymał podziękowanie: 443 razy

Re: Glifosat - zagłada ludzkości...

Nieprzeczytany post autor: zdro » sobota 12 sie 2017, 11:26

Alfabet Jerzego Zięby. G jak glifosat.
https://youtu.be/nF8tnD2X-ig
0 xAwatar użytkownika
barneyos
Moderator
Posty: 1411
Rejestracja: piątek 04 sty 2013, 08:49
x 17
x 68
Podziękował: 138 razy
Otrzymał podziękowanie: 1807 razy

Re: Glifosat - zagłada ludzkości...

Nieprzeczytany post autor: barneyos » piątek 10 lis 2017, 15:40

0 x


======================================================
Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko rzeczy, których na razie nie potrafimy zrobić

Awatar użytkownika
forester
Posty: 430
Rejestracja: piątek 12 cze 2015, 16:34
x 39
x 49
Podziękował: 408 razy
Otrzymał podziękowanie: 1052 razy

Re: Glifosat - zagłada ludzkości...

Nieprzeczytany post autor: forester » niedziela 29 kwie 2018, 08:30

ROUNDUP czy to tylko środek chwastobójczy To militarna trucizna do depopulacji

https://www.youtube.com/watch?v=gF5gjE_IsRI
0 xcedric
Posty: 5396
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 82
x 126
Podziękował: 3150 razy
Otrzymał podziękowanie: 7974 razy

Re: Glifosat - zagłada ludzkości...

Nieprzeczytany post autor: cedric » niedziela 02 wrz 2018, 18:26

https://people.csail.mit.edu/seneff/201 ... _final.pdf

Związek szlaków metabolicznych glifosatu ze współczesnymi
chorobami VI: Priony, amyloidozy i autoimmunologiczne choroby
neurologiczne
Anthony Samsel1 i Stephanie Seneff2, *

1 Samsel Environmental and Public Health Services, Deerfield, NH 03037, USA 2 Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, MIT, Cambridge, MA 02139, USA


Wykorzystanie herbicydu glifosatu w głównych uprawach w USA wzrosło wykładniczo w ciągu ostatnich dwóch dekad, wraz z wykładniczym wzrostem chorób autoimmunologicznych, w tym autyzmu, stwardnienia rozsianego, choroby zapalnej jelit, cukrzycy typu 1, celiakii, neuromyelitis optica i wielu innch. W tym artykule wyjaśniamy, w jaki sposób glifosat, działając jako niekodujący analog glicyny, może zostać błędnie zintegrowany z syntezą białka lub zostać włączony do niej w miejsce glicyny, tworząc wadliwy produkt, który jest odporny na proteolizę. Niezależnie od tego, czy taki peptyd wytwarzany jest przez drobnoustroje, czy też obecny w źródle pokarmu, może prowadzić do choroby autoimmunologicznej poprzez mimikrę molekularną. Omówiono podobieństwa w innych istniejących w przyrodzie chorobotwórczych analogach aminokwasów, takich jak herbicyd -glufosynat oraz insektycyd -L-kanavanina, i dostarczają wielu przykładów krótkich peptydów zawierających glicynę związanych z chorobami autoimmunologicznymi, szczególnie w odniesieniu do stwardnienia rozsianego. Najbardziej niepokojąca jest obecność glifosatu w wielu popularnych szczepionkach, w tym szczepionce przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR), którą tutaj po raz pierwszy sprawdziliśmy. Zanieczyszczenie może pochodzić z białka wołowego, surowicy cielęcej, bydlęcej kazeiny, białka jaja i / lub żelatyny. Żelatyna pochodząca ze skóry oraz kości świni i bydła, którym podano skażoną glifosatem karmę zawiera herbicyd. Kolagen, główny składnik żelatyny, zawiera bardzo wysoki poziom glicyny, podobnie jak enzymy trawienne: pepsyna, trypsyna i lipaza. Żywy wirus odry może wytwarzać hemaglutyninę zawierającą glifosat, co może indukować atak autoimmunologiczny na podstawowe białko mieliny, powszechnie obserwowane w autyzmie. Agencje rządowe muszą ponownie pilnie rozważyć ryzyko związane z bezkrytycznym stosowaniem glifosatu do kontrolowania chwastów.

Słowa kluczowe: autyzm, choroba autoimmunologiczna, kolagen, glicyna, glifosat, stwardnienie rozsiane, nieprawidłowe fałdowanie białek, szczepionki

1. WSTĘP

Na pierwszy rzut oka, stwardnienie rozsiane (MS) i autyzm wydają się mieć niewiele wspólnego, poza tym, że oba są chorobami neurologicznymi. Autyzm jest stanem zaczynającym się w okresie prenatalnym lub wczesnym dzieciństwie, charakteryzującym się repetytywnymi zachowaniami, zaburzonymi interakcjami społecznymi i zaburzeniami poznawczymi. Częstość występowanie u chłopców i dziewczynek wynosi 4: 1, podczas gdy stwardnienie rozsiane występuje dwukrotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn; jego pierwsze objawy zwykle rozpoczynają się we wczesnym wieku dorosłym, powodując upośledzenie ruchomości kończyn dolnych, chociaż w późniejszych stadiach wpływają one zarówno na zdolności umysłowe, jak i fizyczne. Jednak oba stany zapalne są związane komponentą autoimmunologiczną [1, 2], a obie choroby są postrzegane, jako mające składnik środowiskowy i genetyczny [3-6].

Badanie porównujące populację 658 pacjentów z SM z populacją ogólną wykazało związek między SM, a zwiększoną częstością astmy, zapalną chorobą jelit (IBD), cukrzycą typu 1, niedokrwistością złośliwą i autoimmunologiczną chorobą tarczycy [7], z których wszystkie zostały również powiązane z autyzmem [8-11]. Wszystkie te stany są uważane za choroby autoimmunologiczne, które mogą być wywołane przez mimikrę molekularną, gdzie przeciwciało reagujące na obce białko przypominające natywne białko staje się uczulone również na własne białko [12]. Dokument Shoenfelda i Arona-Maora z 2000 roku przedstawił argumenty, że zarówno autyzm, jak i SM mogą być przykładami reakcji autoimmunologicznej za pomocą mimikry po ekspozycji na bodziec antygenowy, prawdopodobnie na infekcję lub szczepienie [13]. Ponadto proponują oni , że zasadowe białko mieliny (MBP-myelin basic protein) i inne białka stanowiące osłonkę mielinową są atakowane przez układ odpornościowy zarówno w autyzmie, jak i w MS. Zostało to stwierdzone u wielu osób w autyzmie [14, 15] i SM [16-20]. W 1982 r. Weizman i in. opisali komórkową odpowiedź autoimmunologiczną na ludzkie MBP u 76% dzieci autystycznych [16]. Uczulenie immunologiczne na białka osłonki mielinowej może powstać na skutek mimikry w wyniku ekspozycji układu immunologicznego na obcy antygen o podobnej sekwencji peptydów, która jest odporne na recycling lub dlatego, że same białka zostały zmienione w pewien sposób, co czyni je wadliwymi, eksponowanymi i / lub odpornymi na proteolizę.

W przeciwieństwie do syntezy DNA synteza białek jest bardzo podatna na błędy [21, 22]. Wydaje się, że systemy biologiczne przyjęły strategię zezwalania na zachowanie błędów kodowania podczas aktywnej syntezy, jednak używają nieprawidłowego fałdowania białka , jako kryterium do oznaczania uszkodzonego peptydu do degradacji i recyklingu poprzez ubikwitynizację. Szacuje się, że 15% białek o średniej długości będzie miało co najmniej jeden nieprawidłowo wbudowany aminokwas. Zwykle 10-15% przypadkowych podstawień zakłóca funkcję białka, głównie z powodu nieprawidłowego fałdowania [22]. Taka destabilizacja powoduje agregację białko-białko i może prowadzić do wielu chorób neurologicznych i skrobiawic. Drummond i in. sugerują,że wczesnie formujące się toksyczne oligomery białek amyloidogennych zawierają błędne sekwencje [22].

Glifosat jest aktywnym składnikiem wszechobecnego herbicydu Roundup i wielu innych preparatów herbicydów stosowanych do zwalczania chwastów w uprawach rolniczych, obszarach budowlanych i terenach publicznych na całym świecie. Ostatnie badanie z Niemiec obejmujące 399 próbek moczu od dorosłych nie zaangażowanych w prace rolnicze ujawniło pozostałości glifosatu powyżej granicy wykrywalności w moczu 32% badanych, a pozostałości AMPA, metabolitu, w 40% [23]. W artykule opublikowanym w 2014 r. Swanson i in. wykazali niezwykłą korelację między rosnącą popularnością stosowania glifosatu w kukurydzy i upraw soi w USA oraz alarmującym wzrostem liczby różnych chorób przewlekłych [24]. Dodatkowe silne korelacje dotyczące innych chorób i chorób przedstawiono w dwóch kolejnych dokumentach [25, 26]. Chociaż korelacja nie musi oznaczać związku przyczynowego, przyczynowość staje się znacznie bardziej prawdopodobna, jeśli można znaleźć prawdopodobny mechanizm. Swanson i in. stwierdzili niezwykły współczynnik korelacji 0,98 między wzrostem odsetka autyzmu w USA a stosowaniem glifosatu w uprawach (wartość P ≤ 9,6 × 10-6). Korelacja dla stwardnienia rozsianego nie była tak wysoka, ale nadal bardzo znacząca przy 0,83 (wartość P ≤ 1,1 × 10-5). IBD miał współczynnik korelacji 0,94 (wartość P ≤ 7,1 × 10-8) (patrz Tabela 1 dla innych chorób).


Tabela 1. Korelacje między tendencjami czasowymi w kilku chorobach i zaburzeniach rejestrowane przez amerykańskie Centers for Disease Control (CDC) z wykorzystaniem glifosatu w kukurydzy (kukurydzy) i roślinach soi zgłaszanych przez USDA. Dane odtworzone z [23] i [25].

Choroba Współczynnik korelacji (R) P-value
Autyzm (rozpowszechnienie) 0.98 9.6×10–6
MS (zgony) 0.83 1.1×10–5
IBD 0.94 7.1×10–8
Niedokrwistość 0.90 1.8×10–4
Cukrzyca (rozpowszechnienie) 0.97 9.2×10–9
Rak tarczycy (występowanie) 0.99 7.6×10–9


IBD, szczególnie wśród dzieci, to pojawiająca się globalna epidemia [27] powiązana z autyzmem [28, 29]. Uszkodzenie funkcji bariery jelitowej jest podstawową cechą IBD [30]. Zwiększona przepuszczalność jelit sprzyja przenikaniu niezmetabolizowanych peptydów do układu limfatycznego i krążenia ogólnego. Daje to szansę na odpowiedź immunologiczną , która poprzez mimikrę molekularną może doprowadzić do ataku na kluczowe białka w mózgu i rdzenia kręgowego. Zaburzenia struktury kolagenu są głównym czynnikiem powodującym początek uchyłkowatosci i IBD wraz z zaburzonymi mechanizmami gojenia się ran widocznymi w patogenezie nieszczelności anastomoz po operacji jelita grubego[31].

W niedawno opublikowanym artykule [32] zaproponowaliśmy, że glifosat, niekodujący analog aminokwasowy glicyny, może zastąpić wadliwie glicynę podczas syntezy białka. Takie błędne włączenie i przerwanie proteostazy mogłoby wyjaśnić silne korelacje zaobserwowane pomiędzy stosowaniem glifosatu i wieloma współczesnymi chorobami. W tym artykule pokazujemy, że może to być jeden z najważniejszych mechanizmów, za pomocą których glifosat może indukować wiele chorób autoimmunologicznych.

Podstawowym miejscem rozpoczęcia procesu chorobowego jest okrężnica, w której nieprawidłowo zbudowany kolagen, odporny na degradację, może prowadzić do choroby autoimmunologicznej, a następnie do nieszczelnego jelita. Autoprzeciwciała przeciwko kolagenowi typu VII wykryto u 68% pacjentów z IBD [33]. Glicyna jest najczęstszym aminokwasem w kolagenie, stanowiąc jedną czwartą reszt w białku. Prolina jest również bardzo powszechnym składnikiem kolagenu i, jak omówiono w dalszej części artykułu, prolina jest odporna na hydrolizę. Niekompletna degradacja kolagenu przez metaloproteinazy macierzy w jelitach może prowadzić do akumulacji krótkich pro-gly-pro peptydów, które są odporne na proteolizę. Mogłyby one następnie indukować infiltrację neutrofili lub aktywację miejscowych komórek odpornościowych w celu wywołania reakcji zapalnej [34].

W nieopublikowanym badaniu przeprowadzonym przez Monsanto i przedłożonym Agencji Ochrony Środowiska USA (EPA) prześledzono gromadzenie radioznakowanego glifosatu w różnych tkankach szczurów po doustnym podaniu małej dawki (10 mg / kg masy ciała) [35]. Zdecydowanie najwyższą kumulację stwierdzono w kościach (Tabela 11 w [36]). Poziomy radioaktywności w okrężnicy były 4-6 razy wyższe niż w żołądku i jelicie cienkim.

Produkcja nowych niekodujących aminokwasów przez rośliny i mikroorganizmy odstrasza drapieżniki. Toksyczność tych produktów może wynikać z faktu, że zastępują one analogi kodujące podczas syntezy białek. Przykłady obejmują: kwas azetydyno-2-karboksylowy (Aze), analog proliny [37, 38]; glufosynat, analog glutaminianu, który jest również popularnym herbicydem [39]; β-N-metyloamino-L-alanina (BMAA), analog seryny [40]; i L-kanavanina, naturalny analog L-argininy, który jest wykorzystywany jako insektycyd [41, 42].

Niezwykła, prawdziwa historia z 119-dniowym samotnym doświadczeniem na Alasce, przeprowadzonym przez Christophera McCandlessa, została opisana w książce Into the Wild przez Jona Krakauera (później w popularnym filmie) [43]. Uważano, że McCandless zmarł na pustkowiu z głodu; jednak Krakauer zawsze podejrzewał toksynę w nasionach dzikiego ziemniaka, Hedysarum alpinum, który stanowił podstawę jego diety w ostatnim miesiącu życia. Krakauer początkowo podejrzewał jadowity alkaloid, ale dzięki późniejszym badaniom był w stanie zidentyfikować znaczący poziom L-kanawaniny w nasionach dzikiego ziemniaka i opublikował artykuł na temat tej analizy z kilkoma innymi autorami w 2016 r. [42].

Kluczowym czynnikiem toksyczności L-kanawaniny jest jej zdolność do wbudowania się w białko zamiast L-argininy. L-kanawaninę można włączyć zasadniczo do dowolnego białka w celu wytworzenia nieprawidłowych białek kanawaninowych, które mogą zakłócać wiele fundamentalnie ważnych reakcji biochemicznych w szerokim spektrum organizmów [41, 44]. L-kanavanina jest wykorzystywana w rolnictwie jako silny środek owadobójczy przeciwko rogowiakowi tytoniowemu [45], chociaż szkodnik tytoniowy rozwinął tolerancję na specyficzny enzym, hydrolazę kanawaniny, która może go szybko metabolizować [46]. Larwy wystawione na działanie L-kanavaniny wprowadzają ją do lizozymu , powodując 48% spadek aktywności katalitycznej [41]. Co więcej, L-kanavanina negatywnie wpływa na dipterycyny B i C Protoformia terranovae, ale nie dipterycynę A. Rozróżnienie polega na tym, że dipterycyna A ma histydynę w pozycji 38 zamiast L-argininy występującej w dwóch pozostałych dipterycynie. W odniesieniu do glifosatu Rosenthal napisał: "Te badania owadów potwierdzają pogląd, że biologiczny wpływ kanawaniny wynika z jej włączenia do białka, co powoduje zmianę w konformacji białka, która ostatecznie prowadzi do upośledzenia funkcji białka" [41].
0 xcedric
Posty: 5396
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 82
x 126
Podziękował: 3150 razy
Otrzymał podziękowanie: 7974 razy

Re: Glifosat - zagłada ludzkości...

Nieprzeczytany post autor: cedric » niedziela 02 wrz 2018, 19:06

c.d.

2. PRZYPOMNIENIE INHIBICJI SZLAKU SZIKIMOWEGO

Uważa się, że głównym celem toksyczności glifosatu dla roślin jest
enzym szlaku szikimowego, syntaza
5-enolopirogronianowoszikimowo-3-fosforanowa (EPSPS) [47]. Artykuł z
1991 r. Autorstwa Padgette et al. opisuje badania mające na celu
poznanie mechanizmu, dzięki któremu glifosat zakłóca EPSPS [47]. Co
zaskakujące, nie jest dokładnie wyjaśnione, w jaki sposób glifosat
wiąże się z aktywnym miejscem.

Mikroorganizmy Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli [47, 48] i
Agrobacterium sp. szczep CP4 [48, 49] wszystkie ewoluowały wytwarzając
wersje EPSPS, które są odporne na glifosat. Wariant CP4 był szeroko
wykorzystywany do uzyskania genetycznie zmodyfikowanych roślin
odpornych na glifosat [48]. Badając zmiany w sekwencji peptydów,
można uzyskać pogląd na to, co zapewniło oporność. Wszystkie trzy mutacje
obejmowały zastąpienie reszty glicyny w miejscu aktywnym alaniną [47,
48]. W przypadku E. coli zmutowany enzym jest około 72 razy mniej
wydajny niż enzym typu dzikiego, ale 69 razy bardziej skuteczny w
obecności glifosatu. Zmiana kodu DNA z glicyny na alaninę całkowicie
wyłącza hamujący wpływ glifosatu na enzym [48].

Podstawienie gly-96 w miejscu aktywnym w E. coli przez serynę prowadzi
do wersji enzymu, który nie jest w stanie związać PEP,
najprawdopodobniej z powodu bariery przestrzennej. Autorzy
spekulowali, że hydroksymetylowa grupa seryny wypiera fosforan PEP i
działa, jako nukleofil. W rzeczywistości ten zmutowany enzym osiąga
rodzaj odwrotnej reakcji, rozbijając EPSP na shikimo- 3-fosforan i
pirogronian przez hydrolizę.


Sugerujemy, że zastąpienie gly-96 (gly-100 w wariancie CP4) przez
glifosat podczas syntezy białek może wyjaśniać zakłócenie funkcji
enzymu. Można oczekiwać, że wysoce reaktywna i niedopasowana
przestrzennie cząsteczka glifosatu po zastąpieniu gly-96, będzie
zachowywać się bardziej jako seryna, niż alanina. Dodatkowym czynnikiem
zakłócającym jest chelatacja manganu przez glifosat, który może
zakłócać katalityczne działanie EPSPS. Komórka zawierająca formy
enzymu zarówno dzikiego typu, jak i podstawionego glifosatem,
prawdopodobnie zapewniłaby w sposób ciągły konwersję PEP do
pirogronianu za pomocą EPSP bez wytwarzania ATP z ADP; tj.,
marnowałoby energię w wiązaniu fosforanowym, jak pokazano na Fig. 1, i
kończyło na nadmiarach pirogronianu i niedoborze EPSP.Rycina 1.( w wersji oryginalnej artykułu) Schemat hipotetycznej ścieżki, w której substytucja glicyny
glifosatem w EPSPS mogłaby doprowadzić do syntezy pirogronianu z PEP
bez generowania ATP; tj. marnowanie energii w grupie fosforanowej, jak
omówiono w tekście.
0 xcedric
Posty: 5396
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 82
x 126
Podziękował: 3150 razy
Otrzymał podziękowanie: 7974 razy

Re: Glifosat - zagłada ludzkości...

Nieprzeczytany post autor: cedric » wtorek 04 wrz 2018, 09:36

c.d.
3. GLIFOSAT - ANALOG GLICYNY

Podczas gdy głównym mechanizmem toksyczności glifosatu dla roślin jest zakłócenie szlaku szikimowego, jest również prawdopodobne, że zaburza on inne szlaki biologiczne, w których glicyna jest albo substratem, albo ligandem, z uwagi na fakt, że jest to analog glicyny. Zaproponowano, że poprzez mimikrę glicyny, rola glifosatu jako liganda do receptorów NMDA w mózgu mogłaby wyjaśnić jego znaną zdolność do aktywowania receptorów NMDA i wywoływania uszkodzenia neuronów [49, 50]. W [51] ostra ekspozycja wycinków hipokampa szczura na Roundup (0,00005-0,1%) przez 30 minut wywołała stres oksydacyjny i śmierć komórek nerwowych, co przypisano aktywacji receptora NMDA. Glifosat przeszkadza również w syntezie porfiryny, prekursora hemu, poprzez zakłócenie pierwszego etapu szlaku, w którym glicyną jest substrat [52].
N-podstawione "peptoidy" glicyny są atrakcyjną klasą syntetycznych cząsteczek, które można skonstruować przez łączenie składowych N-podstawionych glicyn przy kolejnych wiązaniach azot-węgiel; są one bezpośrednio analogiczne do łączenia aminokwasów w peptydy [53]. Glifosat to oczywiście N-podstawiona glicyna, w której bocznym łańcuchem azotowym jest grupa metylofosfonylowa. Częścią przyciągania peptoidów jest to, że są one wysoce odporne na proteolizę, podobnie jak prolina , w której łańcuch boczny węgla okrężnie wraca i wiąże się z azotem peptydu. Upośledzona zdolność do rozkładania bogatej w prolinę gliadyny została zaproponowana, jako czynnik przyczyniający się do celiakii i nietolerancji glutenu [54]. To może wyjaśnić, dlaczego powszechne zboża o wysokiej zawartości proliny są szczególnie problematyczne dla osób wrażliwych na gluten [55, 56].
Glifosat jest prawdopodobnie szczególnie problematyczny, gdy zastępuje N-końcowe glicyny w białkach, w których te glicyny są wysoce konserwatywne i odgrywają znaczącą rolę. Kilka białek zależy od N-końcowej glicynie do zakotwiczenia w błonie plazmatycznej (np. endotelialna syntaza tlenku azotu (eNOS) [57]) lub do cytoszkieletu (np. Kelch-like ECH-associated protein 1 (KEAP1)) [58] ). N-mirystoilacja białka i prenylacja zależą od wiązania amidowego z N-końcową resztą glicyny [59]. Na przykład, mirystoilowane białka G zaangażowane w wiele mechanizmów sygnałowych zależą od N-końcowej reszty glicyny [59]. Byłoby to zakłócone, gdyby atom azotu miał łańcuch boczny przez substytucję glifosatu dla końcowej glicyny.
N-nitrozoamino kwasy stanowią rozsądny model dla N-nitrozoglifosatu, rakotwórczej pochodnej glifosatu, która była przedmiotem zainteresowania EPA podczas wczesnych badań Monsanto. N-nitrozoprolina jest szczególnie istotna, ponieważ prolina, podobnie jak glifosat, ma dodatkowy atom węgla związany z atomem azotu. W odniesieniu do niekodujących aminokwasów, a zwłaszcza inkorporacji
N-nitrozoaminokwasów w peptydy i białka R.C. Massey zauważył: "Poza obecnością wolnych N-nitrozoaminokwasów, takie związki jak N-nitrozoprolina (NPRO) i N-nitrozo-4-hydroksyprolina (HONPRO) mogą występować w formie związanej z peptydem lub białkiem N-nitrozowania N-końcowej reszty iminokwasowej "[62]. Tricker i wsp. [63] oraz Kubacki i wsp. [64] opracowali techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej - analizatora energii termicznej (HPLC-TEA) do analizy wielu dipeptydów z nitrozylowanym N-końcem, w tym N-nitrosoproliloalaniny (NPROALA), N-nitrozoprolilo-4-hydroksyproliny (NPROHOPRO) i N - nitrozopropyloglicyna (NPROGLY) [63, 64]. Tricker zauważa, że ​​średnie wartości odzysku dla NPROALA, NPROHOPRO i NPROGLY, z których 200 μg zostało dodane do peklowanego mięsa, wynosiły od 69 do 88%. Tricker wykorzystał również metodę do analizy nitrozo-tripeptydowej N-nitrosoproliloglicylgllicyny [65].
Nitrozoaminy glifosatu (N-fosfonometyloglikozyny), jego sole i estry obejmują: N-nitrozoglifosat (NNG) (Monsanto CP 76976), kwas N-nitrozoiminodioctowy (NNIDA), sól sodową N-nitrozogosfosanu (NNGNa), N-nitrozogosfosfaty izopropyloaminę ester (NNGIPA), sól nitrowa N-nitrozogosfosanu (NNGK), metabolit N-nitrozoamAgA (NNAMPA), metabolity N-nitrozodik-metyloamina (NDMA) i N-nitrozo-koza (NSAR), które występują w produktach glifosatowych lub mogą być wytwarzane in vivo lub w glebie i drogach wodnych. Związki N-nitrozowe pochodzące z amin drugorzędowych są uważane za rakotwórcze.
Dokumenty glifosatu Monsanto ujawniają analizę i kwantyfikację pięciu nitrozoamin [61]. Z sześciu partii Roundup analizowanych pod kątem NNG, cztery partie zawierały reszty NNG od 0,61 do 0,78 ppm, a dwie partie miały reszty od 0,22 do 0,40 ppm NNG. Analiza sześciu partii Monsanto Rodeo ujawniła pozostałości NNG w zakresie 0,13-0,49 ppm.
Niedawno przeprowadzono potężne badanie metatransskryptomu na temat ekspresji genów bakterii po leczeniu glifosatem na drobnoustrojach rosnących w ryzosferze kukurydzy tolerującej glifosat [66]. Objętość transkryptu RNA porównano pomiędzy próbkami kontrolnymi i traktowanymi glifosatem w celu scharakteryzowania, które geny białkowe uległy zwiększeniu lub zmniejszeniu. Podczas gdy odkryli wiele zmian w ekspresji genów, najbardziej uderzająca była dla nas aktywacja genów zaangażowanych zarówno w syntezę białek, jak i hydrolizę białek. Białka rybosomalne L16p (L10e) i rybosomalne białka rodziny L7Ae Firmicutes zaangażowane w syntezę dużej podjednostki rybosomalnej zwiększyły odpowiednio 1,4- i 2-krotnie, a małe podjednostkowe rybosomalne białko S11p (S14e) wzrosło 1,5-krotnie. Nadmierna regulacja genów zaangażowanych w degradację białek była jeszcze bardziej dramatyczna. Na przykład, transkrypty dla podjednostki β2 proteasomu (EC 3.4.25.1) wzrosły 4,3-krotnie, a aminopeptydazy YpdF wzrosły trzykrotnie. Wyjaśnieniem może być wzrost liczby białek, które nie ulegają poprawnemu fałdowaniu z powodu substytucji glifosatu dla glicyny w białku. Autorzy ci zasugerowali także potencjalną zmianę w kierunku zwiększenia tolerancji na glifosat bakterii, co stanie się ważne w dalszej części niniejszego artykułu.
Wyniki te są potwierdzone przez badanie na grochu roślin uprawianych w hodowli hydroponicznej, które ujawniło, że glifosat wywoływał znaczący wzrost w dwóch głównych systemach degradacji proteolitycznej: system proteasomu ubikwityny-26S i podobne do papainy proteazy cysteinowe [67]. Zwiększyła również całkowitą wolną zawartość aminokwasów i zmniejszyła rozpuszczalność białka w systemie korzeniowym.
0 xcedric
Posty: 5396
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 82
x 126
Podziękował: 3150 razy
Otrzymał podziękowanie: 7974 razy

Re: Glifosat - zagłada ludzkości...

Nieprzeczytany post autor: cedric » wtorek 04 wrz 2018, 09:47

c.d.

4. KOLAGEN ZANIECZYSZCZONY GLIFOSATEM A ODPORNOŚĆ NA PROTEOLIZĘ

Wspominaliśmy we wprowadzeniu o sekwencji gly-pro-gly, która jest powszechna w kolagenie i powiązana z chorobą autoimmunologiczną. Istnieje kilka enzymów w wielu organizmach, które są poświęcone proteolizie sekwencji peptydowych zawierających prolinę, w szczególności sekwencję gly-pro. Należą do nich enzymy, które odrywają końcową prolinę, enzymy oddzielające sekwencję dipeptydową, gdzie drugą resztą jest cząsteczka proliny, a pierwszą jest często glicyna, oraz enzymy, które rozkładają dipeptyd X-pro w celu uwolnienia dwóch wolnych aminokwasów, jednym z nich jest prolina. Niektóre patogeny mają specjalne zmodyfikowane wersje tych enzymów i istnieją choroby genetyczne związane z patologią tych enzymów. Podstawienie glifosatu dla glicyny w tej sekwencji prawdopodobnie spowoduje dodatkowy stres dla enzymów, które rozkładają te sekwencje, potencjalnie prowadząc do choroby autoimmunologicznej.
Aminopeptydaza prolilowa jest enzymem, który oddziela końcową resztę proliny od peptydu. Enzym jest wyrażany głównie przez bakterie chorobotwórcze w jelicie, w szczególności Serratia marcescens, wspólny patogen w jelicie, a także w drogach moczowych; często jest odporny na antybiotyki i stanowi poważne zagrożenie w zakażeniu szpitalnym [34]. Enzym ten jest szczególnie ważny dla patogenów odpowiedzialnych za degradację kolagenu, dostarczając aminokwasów jako paliwa. Można sobie wyobrazić, że patogeny są zdolne do degradacji skażonych glifosatem peptydów kończących się proliną, podczas gdy ludzka postać enzymu nie jest. Intrygujące jest to, że wersja aminopeptydazy prolilowej z S. marcescens jest niezwykła w posiadaniu dodatkowej przestrzeni w miejscu aktywnym [34], która mogłaby potencjalnie pomieścić większą cząsteczkę glifosatu sąsiadującą z końcową resztą proliny. Może to również wpływać na obserwowany wpływ glifosatu na mikrobiom jelitowy: nadmierny wzrost patogenów.
Wiele szczepów toksycznej pleśni Aspergillus wydziela X-prolilową dipeptydyloaminopeptydazę (X-PDAP), która jest ważna dla trawienia kolagenu, ponieważ może oddzielać parę X-pro, aby ominąć trudny etap rozerwania wiązania X-pro. Badania wykazały, że enzym ten jest niezbędny do hydrolizowania peptydów zawierających prolinę [69, 70]. Prawdopodobnie staje się to jeszcze ważniejsze, gdy X jest glifosatem, ponieważ sekwencja peptoidowa glifosatu-proliny jest prawdopodobnie prawie niemożliwa do zerwania. Ponieważ gly-pro jest bardzo częstą sekwencją w kolagenie, glifosat pro może prawdopodobnie hamować rozpad fragmentów kolagenu, co może następnie zachęcać do zakażenia Aspergillus zarówno u roślin jak i zwierząt. Wykazano, że glifosat zwiększa tempo wzrostu Aspergillus [71].
Najbardziej niepokojące jest pytanie, co dzieje się przy braku patogenów, które mogą skutecznie usuwać peptydy kolagenowe zanieczyszczone glifosatem? Jak zobaczymy w dalszej części artykułu, przeciwciała przeciwko kolagenowi są związane z przeciwciałami przeciwko szczepionkom. Wada genetyczna w enzymie polidazy, która może rozpaść bardzo popularny dipeptyd gly-pro w celu uwolnienia poszczególnych aminokwasów, prowadzi do ciężkiej choroby z zaburzeniami psychicznymi i mnogimi zmianami skórnymi [72]. Co ciekawe, popularny patogen roślinny, Xanthomonas campestris, który powoduje zarażenie wielu gatunków roślin, ma unikalny wariant prolidazy z dwiema mutacjami, substytucję tyrozyny dla gly-385 i waliny dla tyr-387, dwie wysoce konserwatywne reszty w sekwencji peptydów. [73]. Czy jest możliwe, że zamiana glicyny zapewnia ochronę przed substytucją glifosatu dla tej pozostałości? Stawiamy hipotezę, że peptydy wieloprolinowe i zanieczyszczone glifosatem białka, które są wysoce odporne na proteolizę, powodują epidemię autoimmunologiczną, która jest ważnym czynnikiem przyczyniającym się do autyzmu i innych zaburzeń autoimmunologicznych.
0 xcedric
Posty: 5396
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 82
x 126
Podziękował: 3150 razy
Otrzymał podziękowanie: 7974 razy

Re: Glifosat - zagłada ludzkości...

Nieprzeczytany post autor: cedric » wtorek 04 wrz 2018, 09:57

c.d.

5. BMAA I ALS NA WYSPIE GUAM

β-N-metyloamino-L-alanina (BMAA) to kolejny niekodujący aminokwas i analog seryny [40]. BMAA jest syntetyzowany przez cyjanobakterie, drobnoustroje odpowiedzialne za toksyczne zakwity glonów, które występują w jeziorach, w których gromadzi się azot i fosforanowe składniki odżywcze po gorącej, deszczowej pogodzie [74]. Badanie in vitro przeprowadzone przez Dunlop et al. w 2013 r. wykazano, że BMAA można nieprawidłowo włączyć do ludzkich białek, powodując nieprawidłowe fałdowanie białek, które może prowadzić do chorób neurologicznych [40].
W rzeczywistości BMAA jest powiązana z kilkoma chorobami neurodegeneracyjnymi, w tym z chorobą Parkinsona, Alzheimera i stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS) [75]. W 2013 r. Badanie powiązało klaster ALS w Chesapeake Bay z konsumpcją krabów zanieczyszczonych BMAA [76]. W ramach badania we Francji zbadano skupisko ALS w pobliżu laguny, która dostarczała ostrygi i małże do miejscowej ludności. Autorzy wykazali, że skorupiaki były skażone BMAA, ale zauważyli również, że w regionie istnieje intensywne rolnictwo chemiczne [77]. Co ciekawe, stwierdzono, że cyjanobakterie są wyjątkowo odporne na glifosat [78, 79], co może przyczynić się do niedawnych rekordowych zakwitów glonów w regionie Wielkich Jezior, gdzie glifosat jest szeroko stosowany w zmodyfikowanym genetycznie zmodyfikowanym GMO. uprawy [80].
Jedną z prawdopodobnych molekuł, na które BMAA może mieć niekorzystny wpływ, jest transporter glutaminianu, którego wadliwa ekspresja została powiązana z ALS [81]. Ekscytotoksyczność glutaminianu w neuronach ruchowych wiąże się z ALS, a może to być spowodowane zaburzonym systemem transportu glutaminianu. Zwykle astrocyty szybko usuwają glutaminian z synapsy po jego uwolnieniu przez neurony, a transporter jest niezbędny do tego recyklingu. Zachowany motyw bogaty w serynę w transporterze glutaminianu tworzy powtarzalną pętlę, podobną do struktury występującej w wielu kanałach jonowych [82]. Ta pętla ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania enzymu i zostałaby zakłócona przez zastąpienie seryny BMAA.
Interesująca opowieść kryminalna rozwinęła się wokół epidemii złożonego stanu neurologicznego określanego jako stwardnienie zanikowe boczne - zespół demencji Parkinsonizmu (ALS-PDC), który osiągnął rozmiary epidemii w krótkim okresie po II wojnie światowej wśród rdzennych mieszkańców Chamorro na małej wyspie Guam na południowym Pacyfiku. W szczycie epidemii tubylcy mieli sto razy zwiększone ryzyko wystąpienia ALS i choroby Parkinsona w porównaniu z ryzykiem w ogólnej populacji ludzkiej.
Uzasadnione wytłumaczenie tej epidemii dotyczy popularnego rodzimego źródła żywności: nasion z drzew cycad [83-85]. Nasiona Cycad zawierają BMAA, prawdopodobnie pochodzące z powiązanych sinic. Jednak szczególnie interesujące jest to, że BMAA koncentruje się w skórze nietoperzy owocowych żywiących się nasionami Cycad. Nietoperze owocowe były popularnym przysmakiem wśród tubylców, którzy jedli każdą ich część, łącznie ze skórą. Zwiększony dostęp do broni palnej z USA w czasie wojny mógł ułatwić zabijanie nietoperzy, które tubylcy spożywali, prowadząc ostatecznie do niemal całkowitego wyginięcia tubylców poprzez akumulację BMAA w mózgach [86]. Tymczasem niemalże eksterminacja nietoperzy przez polowanie spowodowała usunięcie przypuszczalnego źródła epidemii [83].
Jednak działania wojenne doprowadziły również do akumulacji wielu toksycznych chemikaliów w glebie, co mogło sprzyjać rozprzestrzenianiu się sinic, które są szczególnie odporne na stresory. Upadek nietoperzy został niewątpliwie przyspieszony przez nagromadzenie
nadmiar BMAA w ich tkankach. Pomiar ilości BMAA w trzech wysuszonych okazach nietoperzy owocowych z Guam pobranych z muzeum w Berkeley wykazał stężenia pomiędzy 1200 a 7500 μg / g, co wskazuje na stukrotną bioamplifikację ponad poziom w nasionach drzewa cycad [87]. ].
Wystąpiły niespójne wyniki pomiaru poziomów BMAA w różnych próbkach tkanek, ale ostatnio wyjaśniono to, że dowolny BMAA włączony do białek może zostać pominięty w analizie bez wystarczającej proteolizy. Ince i in. napisał: "Gdy nierozpuszczalna frakcja zawierająca białko po ekstrakcji TCA (kwas trichlorooctowy) jest dalej hydrolizowana w celu uwolnienia BMAA z białka, istnieje dodatkowa pula BMAA związanego z białkiem, która jest obecna w stosunku pomiędzy 60: 1 a 120 : 1 w porównaniu z pulą darmowych BMAA "[84, s. 348]. Uważamy, że ten punkt ma duże znaczenie, jeśli chodzi o glifosat: podejrzewamy, że różne metodologie stosowane do pomiaru zanieczyszczenia glifosatem w każdej sytuacji, w której występuje znaczący składnik związany z białkami, mogą dawać różne wyniki w zależności od stopnia hydrolizy białka.
0 xcedric
Posty: 5396
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 82
x 126
Podziękował: 3150 razy
Otrzymał podziękowanie: 7974 razy

Re: Glifosat - zagłada ludzkości...

Nieprzeczytany post autor: cedric » wtorek 04 wrz 2018, 11:17

c.d. (ryciny i tabele w pracy oryginalnej)
https://people.csail.mit.edu/seneff/201 ... _final.pdf

6. ZANIECZYSZCZENIE GLIFOSATEM KOLAGENU, ENZYMÓW, ŻELATYNY I SZCZEPIONEK

Żelatyna jest powszechnie stosowana jako stabilizator -wypełniacz w szczepionkach, w szczególności w szczepionkach zawierających żywe wirusy. Żelatyna pochodzi ze skóry zwierząt i kości, zwłaszcza ze świń i bydła; mogą być karmione paszami zanieczyszczonymi glifosatem, w tym kukurydzą GM Round-up Ready i paszą sojową, które czasami są uzupełniane pulpą buraków GM Round-up Ready. Żelatyna pochodzi głównie z częściowej hydrolizy kolagenu ze skóry i kości. 26% aminokwasów w kolagenie to glicyna; prolina i hydroksyprolina razem tworzą 18% [88]; a glutaminian stanowi 6%. Wszystkie trzy komponenty są problematyczne. Prolina może być zastąpiona przez azetydynę (Aze) z buraka cukrowego, glicynę można zastąpić pozostałym glifosatem w paszy, a glutaminian jest neuroprzekaźnikiem, ale wiadomo, że jest neurotoksyczny w wysokich stężeniach; działa razem z glicyną, pobudzając receptory NMDA w mózgu. Wirus szczepionkowy może inkorporować niektóre aminokwasy niekodujące do własnych białek w celu wytworzenia ich wersji, które są odporne na proteolizę i indukują autoimmunizację poprzez mimikrę molekularną.
Jeden z nas (Samsel) przeanalizował szereg produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego dla glifosatu. Obejmowały one kości świń, krów, kopyt koni, pszczół i produktów pszczelich, produkty kolagenowe i żelatynowe, witaminy, proszki białkowe, enzymy i szczepionki. Wyniki przedstawiono w Tabelach 2 i 3. Zastosowano zarówno wysokosprawną chromatografię cieczową z tandemową spektrometrią mas (HPLC-MSMS), jak i metodę immunoenzymatyczną (ELISA). Wykazano, że zarówno HPLC, jak i ELISA są porównywalne pod względem dokładności i precyzji wykrywania i kwantyfikacji glifosatu w analizie na bazie wody i obejmują Nanopure, wody wodociągowe i rzeki. Rozpuszczalniki na bazie wody do rozpuszczania
glifosatu wykazują granicę wykrywalności 0,6 ng / ml i liniowy zakres funkcjonalny 1-25 ng / ml [200]. Jednakże, HPLC nie była w stanie osiągnąć wykrywalności poniżej 5 ppb; 1 stąd, w przypadkach obejmujących szczepionki na bazie wody, przeprowadzono analizę z wykorzystaniem licznych próbek, w tym z użyciem dwóch niezależnych laboratoriów do testowania tych samych próbek. Następnie wykorzystano również HPLC-MSMS, gdzie limit metod detekcji umozliwił (MDL) dodatkowe potwierdzenie i oznaczeniemilościowe glifosatu w enzymach trawiennych i kolagenach. Dokładniejsze oznaczenie wykonano dla wszystkich badanych próbek. Świeżo przygotowane standardowe roztwory glifosatu zostały użyte, jako kontrole, a wyniki obliczono na podstawie krzywej standardowej.
W 1989 r. Naukowcy z Monsanto przeprowadzili eksperyment dotyczący ekspozycji bassa niebieskiego na radioznakowany 14C [89]. Jeden z nas (Samsel) otrzymał (niepublikowane) sprawozdanie z EPA za pośrednictwem ustawy o wolności informacji. Naukowcy odkryli, że przy ekstrakcji EDTA ilość znacznika promieniotwórczego w próbkach tkanek była znacznie wyższa niż ilość wykrytego glifosatu. Postanowili zastosować enzym trawienny, proteinazę K i odkryli, że "spowodowało to znaczną poprawę zdolności do ekstrakcji". Przyniosło to wydajność od 17-20% w przypadku EDTA do 57-70% po trawieniu proteinazą K. Podsumowali, że: "Proteinaza K hydrolizuje białka do aminokwasów i małych oligopeptydów, co sugeruje, że znaczna część Aktywność 14C znajdująca się w tkance bassa była ściśle związana z białkiem lub włączona do białka "(podkreślenie autorów). W tym kontekście ważne jest, aby pamiętać, że 60- do 120-krotnie wyższy poziom wykrywalności BMAA uzyskano po hydrolizie białek zanieczyszczonych białek [84].

Ponieważ Monsanto odkryło bioakumulację glifosatu we wszystkich tkankach zwierzęcych, najwyższy poziom w kościach i szpiku [35, 36], można się było spodziewać, że wszystkie tkanki pochodzące od zwierząt karmionych dietą zawierającą pozostałości glifosatu i stosowane w żywności przez ludzi na całym świecie byłyby skażone. Wiedząc, że bioakumulacja glifosatu będzie widoczna w ogromnej większości zwierząt hodowanych na rynku i karmionych zanieczyszczoną dietą, a także ich produktami; i podejrzewając możliwość skażenia nawet enzymów trawiennych pochodzących od tych zwierząt, jeden z nas (Samsel) zdecydował się na analizę losowych próbek.
Wyniki różnych produktów opartych na żelatynie wraz z wynikami dla kilku różnych szczepionek (omówionych później) zostały zgłoszone do FDA przez Samsel Environmental & Public Health Services w sierpniu 2016 r. Tabela 2 pokazuje wyniki dla pozostałości glifosatu znalezionych w tych produktach na bazie żelatyny . Najwyższy poziom w próbce żelatyny wynosił prawie 15 ppb.1
Po znalezieniu glifosatu w żelatynach zwierzęcych, analiza kolagenu u źródła była następnym logicznym krokiem. Do oceny wybrano tkanki wieprzowe i bydlęce pozyskiwane z lokalnego supermarketu, dostępny w handlu kolagen pochodzący ze świń i bydła produkowanych przemysłowo, a także oczyszczone enzymy trawienne: pepsyna, lipaza i trypsyna, pochodzące od świń. Zastosowano trzy metody analizy laboratoryjnej w celu ustalenia, czy glifosat był obecny w pepsynie świńskiej i kolagenie bogatym w glicynę w tkankach świń i bydła, źródłach białka, które są regularnie konsumowane przez Amerykanów. Wyniki podano w Tabeli 3. ( w oryginalnej pracy).

Integracja glifosatu z enzymami jest poważnym problemem, ponieważ glifosat może służyć jako inhibitor enzymu, podobnie jak inne fosfoniany [90-92]. Hamowanie i unieruchamianie enzymów może odbywać się w trzech podstawowych kategoriach: wiązanie kowalencyjne; adsorpcja na nośniku; lub uwięzienie w makrocząsteczkach [93].
Hamowanie enzymów może być odwracalne lub nieodwracalne. Rodzaje odwracalnej inhibicji enzymów obejmują kompetycyjne, niekompetycyjne i antykompetycyjne. Nieodwracalne inhibitory kowalencyjnie wiążą się z grupami funkcyjnymi miejsca aktywnego, w ten sposób trwale inaktywując aktywność katalityczną. Nieodwracalne hamowanie obejmuje dwa typy: hamowanie specyficzne dla grupy i “suicide” inhibition.
Znaczenie w pełni funkcjonalnych enzymów trawiennych nie może być przecenione. Są niezbędne do funkcjonowania metabolicznego, ponieważ przekształcają pokarm w substancje odżywcze i inne cząsteczki, które są następnie dostępne dla komórek dla wzrostu tkanki i narządu, konserwacji i naprawy. Trypsynogen wytwarzany w trzustce jest enzymatycznie transformowany do trypsyny przez proteazy serynowe. Trypsyna katalizuje hydrolizę białek do peptydów i zapewnia substraty do dalszej enzymatycznej hydrolizy dla absorpcji białka.
Pepsyna, pierwotna proteaza trawienna jest również odpowiedzialna za metabolizm białka w diecie.
Rozszczepienie wiązań peptydowych Pepsyny jest odpowiedzialne za dostępność aminokwasów aromatycznych, fenyloalaniny, tyrozyny i tryptofanu. Odpowiada również za rozszczepianie i uwalnianie kilku innych aminokwasów, w tym waliny, glicyny, histaminy, glutaminy, alaniny i leucyny.
Lipaza uczestniczy w sygnalizacji komórkowej, zapaleniu i metabolizmie. Lipaza trzustkowa jest katalizatorem hydrolizy dietetycznych lipidów, które obejmują tłuszcze, oleje, estry cholesterolu i trójglicerydy [94]. Trójglicerydy są metabolizowany do wykorzystania, jako glicerol i kwasy tłuszczowe. Integracja glifosatu i hamowanie lipazy może powodować nadmierną bioakumulację materiału tłuszczowego w naczyniach krwionośnych, jelitach, wątrobie, śledzionie i innych narządach, a także naśladować niedobór lipazy w liposomach. Prowadziłoby to również na zwiększenie stężenia trójglicerydów we krwi, do licznych kaskad chorobowych, w tym złego wchłaniania, stłuszczenia wątroby, żółtaczki, hamowania wzrostu u niemowląt, zwapnień w nadnerczach, niedokrwistości, hipercholesterolemii, dysfunkcji dróg żółciowych, obniżenia HDL, zwiększonego LDL, zakrzepicy, stłuszczenia hepatocytów, zwłóknienia i niewydolności wątroby. Samsel stwierdził, że radioznakowany glifosat nie był wykrywalny przez HPLC-MSMS w próbkach lipazy celowo wzbogaconej do analizy, co sugeruje, że glifosat może nieodwracalnie hamować lipazę. Z drugiej strony, pepsyna i trypsyna miały dobry odzyskiwanie funkcji, wykazując odwracalność, ponieważ glifosat został uwolniony z białka.

Tabela 3 pokazuje wyniki dla różnych produktów bydlęcych i świńskiej, w tym enzymów, kości, szpiku kostnego, skóry, kolagenu i żelatyny. Zastosowano hydrolizę kwasową skóry bydlęcej i świńskiej, kości i szpiku, które wytrząsano i trawiono 0,15 M kwasem chlorowodorowym przez 24 godziny. Metody analizy to ELISA, spektrometria masowa- chromatografia gazowa (GC-MS) i HPLC-MSMS. Wszystkie badane produkty były zanieczyszczone, a najwyższy wykrywany poziom to 430 μg / kg w pepsynie świni (przez GC-MS).
Dodatkowy dowód na gromadzenie się glifosatu Samsel odkrył w 2015 r. w ciałach martwych pszczół, chlebie i miodach z uli pszczół podejrzewanych o zaburzenie kolonii (CCD), a te są również przedstawione w tabeli. Zapaść kolonii (CCD) to coraz większy problem zagrażający zapylaniu roślin na całym świecie. Może mieć podobną etiologię do choroby Alzheimera, jeśli chodzi o uczenie się i pamięć w mózgu pszczoły. Integracja glifosatu z białkami strukturalnymi i enzymami pszczoły może wpływać na fałdowanie i funkcjonowanie białka. Ponadto glifosat może również wpływać na enzymy trawienne i homeostazę bakteryjną w obrębie układu trawiennego, co z kolei może wpływać na jakość wytwarzanego miodu. Glifosat u pszczół może stać się częścią ich chityny, która ma funkcję strukturalną w swoich ciałach, analogicznie do glifosatu, który staje się częścią kolagenu ludzi i innych zwierząt.
Wyniki w Tabeli 3 pokazują wszechobecne zanieczyszczenie pszczół i produktów pszczelich. Miód pochodzi z nektaru i jest źródłem węglowodanów w diecie pszczół, podczas gdy pyłek zamieniany w chleb pszczeli dostarcza tłuszcze i białka. Mleczko pszczele, wytwarzane z wydzielin gruczołów znajdujących się w jamie ustnej pszczół robotnic, słuzy do karmienia królowej i rozwijających się larw [96].
Wyniki dla dziewiętnastu różnych szczepionek, od pięciu producentów, przedstawiono w Tabeli 4. Niektóre szczepionki nie zawierają żywych wirusów i nie używają żelatyny przy ich wytwarzaniu, ale wiele z nich obejmuje użycie jaj, bydlęcej surowicy cielęcej, płodowej surowicy bydlęcej lub białek bydlęcych. [95]. Szczepionka przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B Engerix jest wytwarzana za pomocą nowej procedury, która obejmuje hodowanie genetycznie modyfikowanych komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae, które niosą gen powierzchniowy antygenu wirusa zapalenia wątroby typu B. W wyniku procedur powstaje produkt, który może zawierać do 5% białek drożdżowych, które mogą być źródłem glifosatu, jeśli drożdże są hodowane na bulionach lub pożywkach, które wykorzystują zanieczyszczone glifosatem źródła składników odżywczych, takie jak białka zwierzęce lub roślinne.
Szczepionki, testowane negatywnie na glifosat obejmowały szczepionkę Hep-B Merck, większość szczepionek pneumokokowych i jałowy diluent, jako kontrolę. Żelatyna , ani surowica bydlęca nie są wymienione, jako składnik żadnej z tych szczepionek. Natomiast wszystkie szczepionki, które wymieniały żelatynę jako dodatek, dały wynik dodatni pod względem glifosatu, a prawie wszystkie z nich obejmowały także surowicę bydlęcą (w tym ospa wietrzną, MMR-II, MMRV i Zoster).
Znaczące jest to, że MMR-II konsekwentnie zawierał najwyższe poziomy glifosatu, znacznie więcej, niż jakakolwiek inna szczepionka. W tej szczepionce stosuje się do 12% zhydrolizowanej żelatyny jako stabilizatora ;także albumina surowicy bydlęcej, albumina surowicy ludzkiej i pozostałości zarodka kurzego- wszystkie były zanieczyszczone glifosatem podczas produkcji .
0 xcedric
Posty: 5396
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 82
x 126
Podziękował: 3150 razy
Otrzymał podziękowanie: 7974 razy

Re: Glifosat - zagłada ludzkości...

Nieprzeczytany post autor: cedric » wtorek 04 wrz 2018, 11:30

c.d. (tabela w pracy oryginalnej)

7. DOWODY NA ROLĘ KOLAGENU W NIEKORZYSTNYCH REAKCJACH POSZCZEPIENNYCH

Reakcje alergiczne po szczepieniu na szczepionki MMR i ospy wietrznej zostały powiązane z zaróbką żelatynową i potwierdzone przez obserwację indukowanych przeciwciał IgE swoistych wobec żelatyny [97-100]. 24 z 26 dzieci z reakcjami alergicznymi na szczepionki (np. wstrząs anafilaktyczny) wykazywało anty-żelatynowe IgE w zakresie od 1,2 do 250 μg / ml. Siedmiu miało alergię na pokarmy zawierające żelatynę. Pula 26 dzieci z grupy kontrolnej nie uzyskała anty-żelatynowej IgE [99]. Badanie z 2009 r., Które dotyczyło wrażliwości na żelatynę u dzieci wrażliwych na mleko krowie, wołowinę i / lub wieprzowinę, jak określono na podstawie poziomu przeciwciał IgE [101], wykazało, że 16% dzieci uczulonych na wołowinę i 38% dzieci uczulonych na wieprzowinę miały przeciwciała IgE przeciwko żelatynom pochodzącym z wołowiny lub wieprzowiny, które wykazywały wzajemną reakcję krzyżową.
W opublikowanym studium przypadku 2-miesięczne dziecko rozwinęło chorobę Kawasaki jeden dzień po otrzymaniu pierwszej dawki szczepionki Infanrix (DTaP-IPV-Hib) i Prevenar, pneumokokowej szczepionki skoniugowanej [102]. Choroba Kawasaki jest ostrym, wieloukładowym zapaleniem naczyń, którego występowanie bardzo wcześnie w życiu jest niezwykle rzadkie. Rozległe testy na obecność infekcji wieloma bakteriami i wirusami były negatywne. Sugerujemy, że zanieczyszczenie glifosatem w jednej lub obu szczepionkach mogło przyczynić się do zapalenia naczyń poprzez wbudowanie glifosatu do popularnych białek, takich jak kolagen w układzie naczyniowym i wywołania reakcji autoimmunologicznej.
Kelso (1993) opisał przypadek 17-letniej dziewczynki, która doświadczyła anafilaksji w ciągu kilku minut po otrzymaniu szczepionki MMR [98]. Dziewczyna opisała to wydarzenie jako "coś w rodzaju tego, co się dzieje, gdy jem Jell-O2". Dalsze badania wykazały, że żelatyna jest składnikiem szczepionki, na którą dziewczynka była uczulona. Związkiem mogą być źle sfałdowane białka, które obejmują kolageny i związane częściowo zhydrolizowane żelatyny. Rzeczywiście, zarówno Jell-O, jak i szczepionki zostały zanieczyszczone glifosatem, o czym pisaliśmy w poprzednim rozdziale.
Szczenięta immunizowane szczepionką przeciw wściekliźnie i wieloważną szczepionką dla psów porównywano do nieszczepionych
kontrolnych szczenięt [103]. Zaszczepione szczenięta, ale nie niezaszczepione, rozwinęły autoprzeciwciała do własnego kolagenu. Badanie kontrolne, w którym podawano tylko szczepionkę przeciw wściekliźnie lub tylko wieloważną szczepionkę, dało podobny wynik. Autorzy sugerują, że może to wyjaśnić problemy związane z bólem stawów, które są obecnie powszechne wśród psów, szczególnie z wiekiem.

Tabela 4. Poziomy glifosatu w szczepionkach oznaczonych metodą ELISA zgłoszone do USA CDC, NIH, FDA i UN WHO obu Ameryk we wrześniu 2016 r. Przez Samsel Environmental & Public Health Services.a
0 xcedric
Posty: 5396
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 82
x 126
Podziękował: 3150 razy
Otrzymał podziękowanie: 7974 razy

Re: Glifosat - zagłada ludzkości...

Nieprzeczytany post autor: cedric » wtorek 04 wrz 2018, 12:44

c.d. (rycina w pracy oryginalnej)

8. STWARDNIENIE ROZSIANE (MS)

8.1 Burak cukrowy i MS
Świat otrzymuje 30% dostaw cukru z buraka cukrowego. Podczas gdy trzcina cukrowa jest uprawiana w regionach tropikalnych, burak cukrowy wymaga umiarkowanego klimatu. Najwyższe wskaźniki SM na świecie występują w USA, Kanadzie i Europie Zachodniej [5], gdzie produkuje się większość cukru z buraków. Stopy MS są wyższe w północnych stanach USA w porównaniu z południem, co odpowiada rozkładowi upraw buraka cukrowego. Występowanie MS w Kanadzie jest najwyższe w regionie prerii Alberty, w centrum kanadyjskiego sektora buraków cukrowych [104]. Badania nad migrantami wykazały, że osoby, które przenoszą się z obszaru niskiego ryzyka do obszaru wysokiego ryzyka, zazwyczaj przyjmują wysokie ryzyko tylko wtedy, gdy migrują w dzieciństwie [105]. To implikuje lokalne czynniki środowiskowe działające przed okresem dojrzewania. W prowincji Tokachi w Japonii mieszka tylko 0,3% populacji, ale produkuje ona 45% buraków cukrowych spożywanych w Japonii [37]; ta prowincja ma najwyższy wskaźnik SM wśród wszystkich populacji azjatyckich [106].
Fascynująca propozycja, w jaki sposób burak cukrowy może wywoływać stwardnienie rozsiane, sugeruje unikalny niekodujący aminokwas wytwarzany przez burak cukrowy, mianowicie Aze (azetydyna). Zarówno prolina, jak i Aze mają unikalną strukturę dla aminokwasu: łańcuch boczny wraca do tyłu, aby połączyć się z atomem azotu. W przypadku Aze w pierścieniu są tylko 3 atomy węgla zamiast 4 atomów węgla w prolinie (ryc. 2). Eksperymentalnie wykazano, że Aze można wprowadzić przez pomyłkę do białek w miejsce proline [38].
Zasadowe białko mieliny (MBP) jest niezbędnym białkiem do utrzymania osłonki mielinowej i oddziałuje z domenami aktyny, tubuliny, kalmoduliny i SH3 [107]. Składa filamenty aktyny i mikrotubule, wiąże filamenty aktyny i domeny SH3 z powierzchniami membranowymi oraz bierze udział w transdukcji sygnału w oligodendrocytach i mielinie. Centralny region bogaty w prolinę w MBP jest ważny pod względem funkcjonalnym [108-110], a w szczególności jest miejscem wiążącym dla Fyn-SH3, kluczowego białka regulatorowego [111]. Podstawienia proliny ligandu SH3 zmniejszają jego powinowactwo do domeny Fyn-SH3 [108]. Fyn jest zlokalizowany w cytoplazmatycznej stronie warstewcki błony plazmatycznej oligodendrocytu, gdzie uczestniczy w licznych szlakach sygnałowych podczas rozwoju ośrodkowego układu nerwowego [112, 113]. Fosforylacja w strukturze poliproliny w regionie wiążącym Fyn z MBP wpływa na jego strukturę.
Badanie wykorzystujące rekombinowany mysi MBP wprowadzony do szczepów E. coli wykazało ostatecznie, że Aze wchodzi do MBP, zastępując do trzech z jedenastu możliwych miejsc proliny. Modelowanie molekularne bogatego w prolinę regionu rekombinowanego MBP wykazało, że błędne włączenie Aze w jakimkolwiek miejscu spowodowałoby poważne zgięcie w łańcuchu polipeptydowym i że wielokrotne podstawienia Aze całkowicie zakłóciłyby strukturę MBP [114, 115].
Potencjalną obawą związaną z Aze jest to, że ponad 90% buraków cukrowych uprawianych w USA i Kanadzie jest genetycznie modyfikowanych, aby być odpornym na glifosat. Dlatego rośliny są narażone na znaczne ilości glifosatu. Elektroniczny kodeks federalnych przepisów e-CFR 180.364 Glifosat: Tolerances for Residues, pozwala na pozostanie do 25 ppm śladów glifosatu w suszonych wysłodkach buraków cukrowych. W 1999 r. Monsanto zdało sobie sprawę, że uprawa buraka cukrowego GM znacznie przekracza górną granicę ustaloną przez EPA dla pozostałości glifosatu. Zażądano i przyznano 125-krotny wzrost górnego limitu pozostałości dla wysuszonej pulpy buraczanej (od 0,2 do 25 ppm). W tym samym czasie górna granica dla świeżych buraków wzrosła pięciokrotnie do 10 ppm.
Wykazano, że glifosat zwiększa ryzyko zgnilizny korzeni buraka cukrowego, wywołanego przez grzyby [116]. Wykazano, że Aze ma aktywność przeciwgrzybiczą [117]. Rośliny mają tendencję do zwiększania syntezy toksyn w warunkach stresowych i jest prawdopodobne, że zwiększony potencjał zgnilizny korzeni spowodowałby zwiększoną syntezę Aze. Jest to szczególnie prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że rośliny zwiększają syntezę proliny w różnych warunkach stresowych [118]. Jednakże, zgodnie z naszą wiedzą, nie badano, czy glifosat powoduje wzrost zarówno proliny, jak i syntezy Aze w buraku cukrowym.
Konsumpcja mleka na świecie jest silnie skorelowana z ryzykiem MS (test korelacji Spearmana = 0,836, P <0,001) [119]. W ciągu ostatnich kilku dekad pasza dla krów została uzupełniona omelasę buraczaną lub pulpę z buraka cukrowego, pozostawiane jako pozostałość po wyekstrahowaniu cukru [120]. Aze został eksperymentalnie znaleziony w trzech produktach ubocznych buraków cukrowych, które są karmione zwierzętami hodowlanymi: melasą z buraka cukrowego, a także rozdrobnioną i granulowaną pulą buraków cukrowych [38]. Kazeina jest względnie wzbogacona w prolinę [121]. Jeżeli krowy są narażone na działanie Aze z buraków cukrowych, prawdopodobnie zostaną wprowadzone przez pomyłkę do kazeiny, powodując jej odporność na proteolizę. Sekwencja bogata w prolinę MBP jest podatna na błędne wprowadzenie do Aze. Charakterystyczne blaszki MS wykazują utratę MBP w zmianach w osłonach aksonów [107]. Nie jest jasne, czy to autoimmunologiczna reakcja powstałyby poprzez mimikrę molekularną z przeciwciał na niemetabolizowane peptydy z kazeiny lub jako bezpośredni wynik nieprawidłowo zwiniętego MBP z powodu insercji Aze. Można oczekiwać, że glifosat, analog glicyny, znajdzie się we wszystkich tkankach, w tym w mleku wszystkich ssaków karmionych paszą z pozostałościami glifosatu . W badaniach radioznakowanych glifosatuem przeprowadzonych na kozach mlecznych stwierdzono obecność w mleku 13C i 14C reszt glifosatu (N-fosfono-metyloglicyny), N-acetyloglifozatu i innych radioaktywnych metabolitów. Monsanto wykazało dzienne średnie poziomy pozostałości 14C od 19 do 86 ppb, z poziomami spadającymi po pięciu dniach od usunięcia do 6 ppb przed uśmierceniem w celu pobrania narządów. Wyniki badań przeprowadzonych przez Monsanto na mlecznych zwierzętach (kozy) karmionych dietą zawierającą glifosat i AMPA wskazują, że można oczekiwać, że mierzalnych poziomów pozostałości w jadalnych tkankach i mleku [122]. W 2007 Dupont, w podobnym badaniu, zbadał metabolizm N-acetyloglifosatu u krów w okresie laktacji. Mierzalne pozostałości N-acetyloglifosatu, glifosatu i AMPA wykryto w mleku i innych tkankach. Mleko, wątroba i nerki zawierały 0,03% podanej dawki. Poszczególne dzienne radioznakowane reszty w mleku zawierały się w przedziale od 0,030 do 0,036 μg / g [123]. Lactobacillus odgrywa ważną rolę w metabolizowaniu kazeiny w jelitach ludzkich. Szczegółowe badanie aminopeptydazy prolilowej z Lactobacillus ujawniło, że należy ona do klasy hydrolaz α / β. Wielokrotne dopasowanie sekwencji ujawniło trzy różne wysoce konserwatywne regiony w tej rodzinie i wszystkie trzy zawierają co najmniej dwie silnie konserwowane glicyny [124], które byłyby podatne na przemieszczenie przez glifosat. Motyw gly-x-ser-x-gly-gly charakteryzuje domenę otaczającą katalityczną resztę serynową oligopeptydaz prolilowych. Reszty glicyny w tym motywie przyczyniają się do prawidłowego pozycjonowania katalitycznej seryny w stosunku do jej substratu. Druga domena bogata w glicynę wydaje się niezbędna do działania, ponieważ prawdopodobnie odpowiada ona kieszeni oksyanionu. Funkcja trzeciej wysoce konserwatywnej domeny bogatej w glicynę, z motywem asp-x-x-gly-x-gly-x-ser pozostaje nieznana. Lactobacillus spp. są również wysoce zależne od manganu, aby chronić je przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, stąd preferencyjne chelatowanie manganu przez glifosat prawdopodobnie uszkadza Lactobacillus [125]. Badanie kolagenu w żyłach szyjnych pacjentów z SM poddawanych rekonstrukcji chirurgicznej ujawniło nienormalną strukturę kolagenu, charakteryzującą się cienką, luźno upakowane włókna typu III [126]. Kolagen jest bogaty w prolinę. Jeśli zbyt wiele prolin w prokolagenie zostanie wypartych przez Aze, polipeptyd nie ulega zwinięciu w stabilną konformację potrójno-helikalną, która jest warunkiem wstępnym normalnego wydzielania prokolagenu [127]. Zmniejsza to uwalnianie prokolagenu, a nieprawidłowo sfałdowane cząsteczki są poddawane proteolizie w celu recyklingu, powodując niepotrzebne wydatkowanie energii na budowę i degradację cząsteczek prokolagenu. Te, które są uwalniane, mogą powodować wadliwe matryce kolagenu. Kolagen jest jeszcze silniej wzbogacony w glicynę niż w prolinę, ponieważ jej struktura rdzeniowa składa się z potrójnego powtórzenia peptydu, gdzie glicyna jest zawsze trzecią resztą trypletu, a prolina i hydroksyprolina często zajmują pozostałe dwie pozycje [128]. Substytucja glifosatu zamiast glicyny w białkach strukturalnych; tj. kolagen, elastyna, fibronektyna i laminin przyczyniłaby się do przerwania fałdowania, jak również do wadliwej siły i elastyczności. Konserwowane proliny odgrywają również kluczową rolę w bramkowaniu kanału jonowego, regulacji czynnika indukowanego niedotlenieniem (HIF) i embroogenezy; w rzeczywistości podstawienie Aze dla proliny jest techniką stosowaną do testowania, czy określona reszta proliny ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania białka [37].

8.2 Rola Acinetobacter i Pseudomonas aeruginosa w stwardnieniu rozsianym

Seria artykułów Ebringera i in. zasugerowali ważną rolę bakterii Gram-ujemnych Acinetobacter i Pseudomonas aeruginosa w SM [129-131], a także proponowane powiązanie z chorobami prionowymi. Ich najnowszy artykuł w Medical Hypotheses przedstawia dowody na poparcie tej idei w wielu wymiarach [130]. Po pierwsze, wykazano, że pacjenci z SM mają podwyższone poziomy przeciwciał przeciwko tym dwóm drobnoustrojom, ale nie w przypadku wspólnego E. coli - drobnoustroju jelitowego [132, 116]. Mają autoprzeciwciała wobec MBP i glikoproteiny oligodendrocytów mieliny (MOG) [131]. Pacjenci z SM są również podatni na zapalenie zatok i Acinetobacter jest jednym z najczęstszych drobnoustrojów występujących w zatokach nosowych. Ebringer i in. zaproponował także, że zwiększona częstość występowania zapalenia zatok w chłodnych klimatach może wyjaśniać geograficzny rozkład stwardnienia rozsianego na bardziej północnych szerokościach geograficznych [130]. P. aeruginosa wywołuje infekcje górnych dróg oddechowych i jest jednym z mikroorganizmów, które rozwinęły w ostatnich latach wiele oporności na antybiotyki, co stanowi ogromny problem w zakażeniu szpitalnym [133]. Acinetobacter stał się również odporny na wiele antybiotyków [134].
Liczba gatunków drobnoustrojów, które mogą metabolizować glifosat, jest niewielka. Badania z 1996 r. Wykazały, że Acinetobacter jest w stanie w pełni metabolizować zarówno glifosat, jak i AMPA i wykorzystać te cząsteczki jako źródło fosforu [135]. Badanie gruntu rolniczego silnie zanieczyszczonego glifosatem zidentyfikowało tylko trzy gatunki zdolne do degradacji glifosatu po ekspozycji na poziomie 1000 ppm: Pseudomonas putida, P. aeruginosa i Acetobacter faecalis [136]. W innym badaniu na gatunkach morskich stwierdzono, że Pseudomonas należy do rzadkich gatunków mikroorganizmów, które mogą wykorzystywać fosfonian w glifosacie jako źródle fosforu [137]. Można przewidywać, że gatunki Pseudomonas i Acinetobacter w przewodach nosowych lub przewodu pokarmowego będą miały znaczną przewagę nad innymi drobnoustrojami, jeśli mogą degradować glifosat. Z drugiej strony, będąc również mocno eksponowane na glifosat i aktywnie go wbudowując - nie byłoby nierozsądne założenie, że niektóre z białek mogą zawierać glifosat. Zarówno Pseudomonas aeruginosa, jak i szczepy Acinetobacter stały się ostatnio poważnym problemem w szpitalach i problemem zdrowia publicznego ze względu na ich oporność na wiele antybiotyków [138].
Wykazano , ze glifosat indukuje ogólną oporność na antybiotyki u innych gatunków drobnoustrojów, w tym u E. coli i Salmonelli poprzez wywoływanie ogólnej zdolności do usuwania toksycznych związków za pomocą pomp efflux [139].
Enzym transferazy PEP zsyntetyzowany przez Acinetobacter calcaceticus ma homologię sekwencji z bydlęcą sekwencją prionową i stwierdzono, że przeciwciała przeciwko syntetycznym peptydom zawierającym strukturalnie pokrewne sekwencje są znacząco podwyższone u bydła z gąbczastą encefalopatią bydła (BSE) w porównaniu z kontrolą negatywną [140]. Ebringer i in. (2005) [129] łączy MS do BSE, znaną również jako "choroba wściekłych krów" i do pokrewnej choroby człowieka, choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD). Krowy cierpiące na BSE manifestują wczesnie porażenie tylnych kończyn , podobnie jak na początku problemy z poruszaniem dotykające pacjentów z SM . Ebringer i in. stwierdzili podwyższone poziomy przeciwciał zarówno przeciwko Acinetobacter, jak i Pseudomonas, wraz z auto[rzeciwciałami zarówno dla składników białych, jak i szarych, u zwierząt dotkniętych BSE, jak ma to również miejsce w przypadku SM [129].
Na szczególną uwagę zasługują podobieństwa molekularne, które zidentyfikowali między niektórymi peptydami znajdowanymi w tych dwóch drobnoustrojach i peptydami w MOG i MBP, o których wiadomo, że są uczulające. Co uderzające, wszystkie trzy zidentyfikowane sekwencje drobnoustrojów i wszystkie trzy ich ludzkie analogi białkowe zawierają konserwowane glicyny (tabela 5).
MOG jest silnie związany z patologią choroby SM; autoprzeciwciała rozpoznające MOG znaleziono w OUN pacjentów z SM [141]. Jednym z głównych peptydów powodujących zapalenie mózgu w MOG jest sekwencja od reszty 92 do reszty 106, która zawiera wysoko konserwowaną glicynę w pobliżu jej centrum [142].
Zarówno cukrzyca, jak i stwardnienie rozsiane są związane z nieprawidłową odpornością komórek T na białka występujące w mleku krowim [143]. W badaniu przeprowadzonym na krowach mlecznych przez Monsanto w 1973 r. badano dystrybucję pozostałości radioznakowanego 14C glifosatu w mleku, moczu, kale i innych tkankach krowy w okresie laktacji. Skażenie mlekiem glifosatem mieściło się w zakresie od 9 do 15 ppb przy najwyższej kumulacji w płynach nerkowym i przeżuwanego pokarmu (odpowiednio 201 ppb i 109 ppb) [201]. Epitop serynowy BSA193 bydlęcej albuminy występującej w mleku jest związany ze stwardnieniem rozsianym, ale nie z cukrzycą. To pokazuje homologię strukturalną z egzonem 2 MBP poprzez sekwencję peptydów GLCHMYK. Należy zauważyć, że pierwszym peptydem w tej sekwencji jest glicyna. Egzon 2 jest peptydem docelowym zarówno w autoimmunizacji MS, jak i w doświadczalnym autoimmunologicznym zapaleniu mózgu (EAE), zwierzęcym modelu MS [144-146]. Egzon 2 MBP jest zaangażowany w remielinizację 144]. Jego ekspresja jest w dużej mierze ograniczona do rozwijającego się mózgu i do obszarów rekonstrukcji mieliny, w szczególności zmian MS [147]. Tetrapeptyd gly-ser-gly-lys jest wysoce konserwatywny wśród MBP z wielu gatunków [148]. Seryna w tej sekwencji jest miejscem przyłączenia polifosfoinozydu. Wysoce zakonserwowany charakter tej sekwencji sugeruje, że fosfolipidacja MBP jest ważna biologicznie. Podstawienie glifosatu dla którejkolwiek z glicyn prawdopodobnie zakłóciłoby tę modyfikację.
0 xcedric
Posty: 5396
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 82
x 126
Podziękował: 3150 razy
Otrzymał podziękowanie: 7974 razy

Re: Glifosat - zagłada ludzkości...

Nieprzeczytany post autor: cedric » wtorek 04 wrz 2018, 12:53

c.d.

9. Szczepionka MMR a autyzm

W tej części prezentujemy przypadek BEZPOŚREDNIEGO POWIĄZANIA POMIĘDZY
SZCZEPIONKAMI MMR A AUTYZMEM, POPRZEZ INDUKCJĘ AUTOPRZECIWCIAŁ DROGĄ
MOLEKULARNEJ MIMIKRY. W artykule prowokacyjnie zatytułowanym
"Reaktywność krzyżowa peptydów: pierwotny grzech szczepionek", Kanduc
podkreśla, że ​​masowa reaktywność krzyżowa między antygenami w
szczepionkach i podobnymi sekwencjami w ludzkich białkach sprawia, że
​​prawie nieuniknione jest, że szczepionki prowadzą do chorób
autoimmunologicznych poprzez mimikrę molekularną [149]. ZGŁASZANE
POSZCZEPEINNE AUTOIMMUNOLOGICZNE CHOROBY OBEJMUJĄ TOCZEŃ RUMIENIOWATY
UKŁADOWY , REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, ZAPALNE MIOPATIE,
STWARDNIENIE ROZSIANE, ZESPÓŁ GUILLAIN-BARRÉ I ZAPALENIE NACZYŃ [150].

Coraz częściej uznaje się, że autyzm może być chorobą
autoimmunologiczną. Członkowie rodzin dzieci autystycznych mają
znacznie zwiększone ryzyko wystąpienia innych znanych chorób
autoimmunologicznych, takich jak niedoczynność tarczycy, gorączka
reumatyczna i stwardnienie rozsiane [151]. Kilka badań na ludziach i
małpach ujawniło potencjalny związek między matczynymi przeciwciałami
skierowanymi przeciwko swoistym białkom mózgu płodu i przyszłym
rozpoznaniem autyzmu u płodu [152-155]. PONADTO, ZOSTAŁO JUŻ
WYKAZANE, ŻE SZCZEPIONKI MOGĄ INDUKOWAĆ AUTOPRZECIWCIAŁA PRZECIWKO
PROTEINOM MÓZGU. Zagadka epidemii narkolepsji w Europie po
agresywnej kampanii IMMUNIZACYJNEJ PRZECIWKO WIRUSOWI GRYPY H1N1
została ostatecznie rozwiązana i przypisana autoimmunologicznym
reakcjom przeciwko receptorowi hipokretyny poprzez molekularną mimikrę
nukleoproteiny A, który był obecny W SZCZEPIE H1N1 [156] (HIPOKRETYNA
JEST WAŻNYM REGULATOREM SNU).

Wiele kontrowersji otacza koncepcję, że ​​szczepionka MMR może
przyczyniać się do epidemii autyzmu w USA i innych krajach. U DZIECI
Z NIEDOBORAMI ODPORNOŚCI ŻYWE WIRUSY ODRY MOGĄ BYĆ ODPOWIEDZIALNE ZA
PRZEWLEKŁĄ INFEKCJĘ MÓZGU, SKUTKUJĄC UTRATĄ NEURONÓW, KWASOCHŁONNYMI
INKLUZJAMI WEWNĄTRZJĄDROWYMI I ZAPALENIEM GLEJU, STAN ZWANY PODOSTRYM
ZAPALENIEM ZWIĄZANYM Z ODRĄ. MOŻE TO SPOWODOWAĆ ZABURZENIA
PADACZKOWE , OPÓŹNIENIE ROZWOJU , UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH I
MOTORYCZNYCH (jak wyraźnie stwierdzono w studium przypadku z udziałem
2-letniego chłopca z dodatnim zakażeniem HIV [157]).

Singh i in. opublikowali serię artykułów z ostatnich dwóch dekad [14,
158-160] sugerujących, że wśród grupy autystycznej istnieje pogrupa,
którą można scharakteryzować, jako cierpiącą na "autoimmunologiczne
zaburzenie autystyczne" [14]. BADANIE Z 1998 R. SINGH ET AL.
ZAOBSERWOWALI, ŻE 90% PRÓBEK SERUM OSÓB AUTYSTYCZNYCH ZAWIERAJĄCEGO
PRZECIWCIAŁA IgG PRZECIWKO ODRZE BYŁO RÓWNIEŻ DODATNIE DLA PRZECIWCIAŁ
ANTY-MBP, WSPIERAJĄC HIPOTEZĘ, ŻE REKACJA INDUKOWANA SZCZEPIENIEM MOŻE
BYĆ REAKCJĄ PRZYCZYNOWĄ [158]. KOLEJNE BADANIE SEROLOGICZNE WIRUSÓW
ZWIĄZANYCH Z AUTYZMEM OPUBLIKOWANYM W 2003 R. DONOSIŁO O ZNACZNIE
PODWYŻSZONYM STATYSTYCZNIE POZIOMEM PRZECIWCIAŁ PRZECIWKO ODRZE U
DZIECI Z AUTYZMEM W PORÓWNANIU Z ICH RODZEŃSTWEM (P = 0,0001) LUB
NIESPOKREWNIONYMI DZIEĆMI (P = 0,003), ALE NIE Z PRZECIWCIAŁAMI PRZECIWKO
ŚWINCE LUB RÓŻYCZCE [159]. W PÓŹNIEJSZYM BADANIU 60% Z 125
AUTYSTYCZNYCH DZIECI MIAŁO ZNACZNIE PODNIESIONE POZIOMY PRZECIWCIAŁ
PRZECIWKO HEMAGLUTYNINIE ODROWEJ SPECYFICZNEJ DLA WIRUSA ZE
SZCZEPIONKI MMR , W PORÓWNANIU Z 92 DZIEĆMI Z GRUPY KONTROLNEJ [160].
PONAD 90% DZIECI, KTÓRE MIAŁY PODWYŻSZONE POZIOMY PRZECIWCIAŁ BYŁY
TAKŻE DODATNIE W ZAKRESIE AUTOPRZECIWCIAŁ MBP. ZAPROPONOWANO, ŻE MOŻE
BYĆ TO ZWIĄZANE Z AUTOIMMUNIZACJĄ INDUKOWANĄ WIRUSEM NA DRODZE MIMIKRY.


RZECZYWIŚCIE , ISTNIEJE 78% HOMOLOGIA SEKWENCJI POMIĘDZY SEKWENCJĄ
BIAŁEK MBP (EISFKLGQEGRRRSRSGTP) ORAZ ZNALEZIONĄ W BIAŁKU WIRUSA
ODRY, MP3 (EISDNLGQEGRASTSGTP) [161, TABELA 2, P. 7]. TRZY Z
PODOBIEŃSTW POMIEDZY TYMI DWOMA SEKWENCJAMI ZWIĄZANE SĄ GLICYNAMI.
PRZECIWCIAŁA PRZECIWODROWE SĄ ZASADNICZO SKIEROWANE PRZECIWKO
HEMAGLUTYNINIE, IMPLIKUJĄC, ŻE JEST TO NIEZBĘDNE DLA ODPORNOŚCI
NABYTEJ PRZEZ SZCZEPIONCE [162]; JEDNAK NADMIERNE WYTWARZANE W
SZCZEGÓLNOŚCI , JEŻELI WIRUS PRZENIKA BARIERĘ KREW-MÓZG, PODNOSI RYZYKO
WYSTĄPIENIA REAKCJI AUTOIMMUNICZNEJ PRZECIWKO MIELINIE.
RZECZYWIŚCIE, WYSOKIE MIANO PRZECIWCIAŁ PRZECIWKO ODRZE ŁĄCZONO
WCZEŚNIEJ Z SM [163].

GONZALEZ-GRANOW ET AL. ZNALEŹLI WYSOKIE MIANO PRZECIWCIAŁ ZARÓWNO W
KLASACH IgG I IgA SPECYFICZNYCH DLA MBP W SUROWICY PACJENTÓW Z
AUTYZMEM [15]. W SZCZEGÓLNOŚCI WYKAZANO , ŻE PRZECIWCIAŁA W KLASIE IgA
FUNKCJONUJĄ JAKO PROTEAZY SERYNOWE DEGRADUJĄC MBP IN VITRO.
POWODUJĄ RÓWNIEŻ SPADEK DŁUGOTRWAŁEGO WZMOCNIENIA SYNAPTYCZNEGO W
PERFUZOWANYM SZCZURZYM HIPOKAMPIE. ZMNIEJSZONE DŁUGOTRWAŁE
WZMOCNIENIE SYNAPTYCZNE W HIPOKAMPIE JEST CECHĄ AUTYZMU, JAK
EWIDENTNIE WYKAZANO W BADANIACH PRZY WYKORZYSTANIU MYSIEGO MODELU
AUTYZMU [164].

Dr Andrew Wakefield jako pierwszy ujawnił możliwy związek między MMR a
autyzmem. Jego kontrowersyjny artykuł z Lancet, opublikowany w 1998
roku, a następnie wycofany, sugerował, że ta szczepionka spowodowała
ostrą reakcję u dzieci z dysbiozą jelit (ból brzucha, biegunka,
nietolerancja pokarmowa, wzdęcia itp.) [9]. ARTYKUŁ OPRACOWANY NA
GRUPIE 12 DZIECI, KTÓRE DOŚWIADCZYŁY OPÓŹNIENIA ROZWOJU W
NASTĘPSTWIE PODANIA SZCZEPIONKI MMR I U KTÓRYCH WYKRYTO AUTYZM. U
TYCH DZIECI WYSTĄPIŁA WYSYPKA, GORĄCZKA, MAJACZENIA I DRGAWKI W
NASTĘPSTWIE SZCZEPIENIA MMR. DR. WAKEFIELD I KILKU JEGO
WSPÓŁPRACOWNIKÓW OPUBLIKOWAŁO DODATKOWE ARTYKŁY OPRACOWUJĄCE
HIPOTEZĘ, ŻE DYSBIOZA JELITA, POŁĄCZONE Z UPOŚLEDZONYM TRWAWIENIEM
BIAŁEK, PROWADZĄ DO AUTOIMMUNOLOGICZYCH ZABURZEŃ W DWUNASTNICY, KTÓRE
ŁĄCZĄ SIĘ Z Z ROZLEGŁĄ HIPERPLAZJĄ LIMFOIDALNĄ JELITA GRUBEGO.
WNIKNIĘCIE NIEPRAWIDŁOWO STRAWIONYCH BIAŁEK DO NACZYŃ PRZEZ
NIESZCZELNĄ BARIERĘ JELITOWĄ ORAZ Z UKŁADU KRAŻENIA PRZEZ
NIESZCZELNĄ BARIERĘ KREW- MÓZG MOŻE POWODOWAĆ ENCEFALOPATIĘ [165-167].


W BADANIU EPIDEMIOLOGICZNYM Z 1998 ROKU EWIDENTNIE WYKAZANO , ŻE
ENCEFALOPATIA JEST OSTRĄ REAKCJĄ NA PODANĄ SZCZEPIONKĘ PRZECIW ODRZE Z
48 PRZYPADKAMI POSZCZEPIENNYMI, BEZ ŻADNYCH PRZYPADKÓW PO SZCZEPIENIU
PRZECWKO ŚWINCE , CZY RÓŻYCZCE[168]. WŚRÓD TYCH 48 DZIECI 8 ZMARŁO, A
POZOSTAŁE DOŚWIADCZYŁY REGRESJI ROZWOJU UMYSŁOWEGO, CHRONICZNYCH
DRGAWEK, ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH i DEFICYTÓW SENSORYCZNYCH W KOLEJNYCH
MIESIĄCACH.

Baza danych FDA do raportowania zdarzeń niepożądanych szczepionek
(VAERS) jest cennym narzędziem do monitorowania niepożądanych reakcji
na szczepionki. Nasze wcześniejsze badania VAERS porównujące
szczepienia MMR, dopasowane wiekowo, jednakowe wielkościowo
dla dystrybucji wszystkich innych szczepionek wykazały znaczące powiązanie
szczepionki MMR z autyzmem (p <0,007) [169]. To było zaskakujace,
ponieważ szczepionka MMR nigdy nie zawierała aluminium lub rtęci,
dwóch głównych kandydatów odpowiedzialnych za uszkodzenia układu
nerwowego, które mogą wiązać się z autyzmem [170-174]. Mocne
powiązania pojawiły się także z gorączką i wysypką. W tym artykule
zaproponowaliśmy, że niepożądane reakcje mogą być spowodowane przez
acetaminofen podawany dziecku, aby spróbować ograniczyć napady
drgawkowe.

Z wprowadzeniem genetycznie modyfikowanych upraw Roundup Ready w 1996
r. znacząco wzrosło wykorzystanie Roundup-u, w związku z tym
zdecydowaliśmy, że warto będzie porównać wczesne dane na temat MMR w
VAERS z późniejszymi danymi. Określilismy cezurę czasową na dzień 1
stycznia 2003 r. w ten sposób , aby zdarzenia, w których MMR była podawana , mogły być podzielone na "wczesne" i "późne", w
zależności od tego, czy były przed, czy po tej dacie. Każdy zbiór
danych reprezentował 13-letni okres . Znaleźliśmy 10 639 zdarzeń we
wczesnym zbiorze i 19 447 wydarzeń w późnym; w ten sposób liczba
zdarzeń niemal podwoiła się w późniejszych latach. Zestawiliśmy także
częstość występowania różnych reakcji niepożądanych w dwóch zestawach
i wykorzystaliśmy standardową analizę statystyczną do obliczenia
istotności zaobserwowanych różnic: losowo grupowano w dół oba zbiory w
razie potrzeby, tak aby zbiory były jednakowe liczbowo i wiekowo
w dwóch zestawach danych. Wyniki były
zaskakujące: wiele objawów związanych z atopią lub reakcją alergiczną
było znacznie wyższych w późniejszym zestawie, a "hospitalizacja" była
znacznie istotnie nadmiernie reprezentowana w późniejszym zestawie
[Tabela 6]. Inne nadreprezentatywne objawy obejmowały drgawki,
duszność, hiperwentylację, astmę, egzemę, autyzm, pokrzywkę,
anafilaksję i nieregularne tętno.Co ciekawe, zbiór wczesny miał
częstsze występowanie bólu i zapalenia stawów, co sugeruje, że
toksyczne elementy w szczepionce miały wpływ na stawy, a nie na mózg.
[...]
Zgodnie z naszą wiedzą nie było żadnych znaczących zmian w
formułowaniu MMR od czasu jego wprowadzenia. Wyjaśnienie znaczących
zmian w niepożądanych reakcjach musi zatem leżeć w czynnikach
zewnętrznych, z których jeden może stanowić glifosat. Sugerujemy, że
istotne są zarówno długotrwałe narażenie na glifosat z pożywienia,
wody i powietrza, jak i bezpośrednie narażenie na pozostałości
glifosatu w szczepionce. Dziecko z zaburzonym mikrobiomem jelita z
powodu przewlekłego narażenia na glifosat będzie również cierpiało z
powodu nieszczelnej bariery krew-mózg, a to prowadzi do znacznie
większej możliwości wnikania antygenów białkowych odry do mózgu
powodujących anafilaksję i drgawki.Wirus odry należy do rodziny
paramyksowirusów, które mają dwie silnie konserwowane reszty glicyny w
pozycjach 3 i 7 w regionie hydrofobowego peptydu fuzyjnego (FP)
wirusowych glikoprotein pośredniczących w fuzji [175].Ten region FP
jest najbardziej konserwatywnym regionem glikoprotein i odgrywa
kluczową rolę w destabilizacji błony komórki gospodarza w celu
uzyskania dostępu.Podstawienia innych aminokwasów glicyn G3A lub G7A
powodowały wzrost zarówno fuzji komórek komórkowych, jak i
reaktywności białka z przeciwciałami, prowadząc zarówno do wyższej
częstości infekcji, jak i zwiększonej szansy na reakcję
autoimmunologiczną. Substytucja glifosatem prawdopodobnie spowoduje to
samo, a także doprowadzi do formy białka, która byłaby odporna na
proteolizę. FP zarówno wirusa grypy, jak i gp41 ludzkiego wirusa
upośledzenia odporności (HIV) zawierają liczne reszty glicyny w
regularnych odstępach czasu, przy czym całkowita glicyna stanowi
odpowiednio 29 i 26% całkowitej sekwencji peptydu [175]. Zapalenie
nerwu wzrokowego, demielinujące uszkodzenie nerwu wzrokowego za
pośrednictwem układu odpornościowego, zostało uznane za skutek uboczny
szczepionki przeciwko grypie, która może prowadzić do ślepoty [176].
0 xcedric
Posty: 5396
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 82
x 126
Podziękował: 3150 razy
Otrzymał podziękowanie: 7974 razy

Re: Glifosat - zagłada ludzkości...

Nieprzeczytany post autor: cedric » wtorek 04 wrz 2018, 13:28

c.d.

10. INNE CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE

10.1 Neuromyelitis optica i akwaporyna
Neuromyelitis optica jest rzadkim ciężkim zapalnym zaburzeniem demielinizacyjnym ośrodkowego układu nerwowego, które jest związane ze stwardnieniem rozsianym, ale wyraźnie różni się i objawia się głównie przez porażenie i uszkodzenie nerwu wzrokowego [177, 178]. Ostatecznie wykazano, że ten stan jest spowodowany reakcją autoimmunologiczną na akwaporynę-4, która ulega silnej ekspresji w błonie astrocytów [177, 178].
Akwaporyny są ważnymi białkami błonowymi, które mogą transportować cząsteczki wody przez pory do wnętrza komórki, jednocześnie wyłączając protony [179]. Ich znaczna obecność na astrocytach pozwala na pośredniczenie w przepływie wody pomiędzy naczyniami krwionośnymi,
płynem mózgowo-rdzeniowym i układzie (g)limfatycznym [178]. Tak więc akwaporyny mają udział w obrzęku mózgu [180]. Rośliny również produkują akwaporyny, a mimikra między roślinami i ludzkimi akwaporynami została zaproponowana jako mechanizm do opracowania wrażliwości autoimmunologicznej na to białko [181]. Rośliny uważane za wykazujące mimetyzm akwaporynowy obejmują w szczególności kukurydzę i soję, a także pomidory, tytoń i szpinak [182].
Autoimmunologiczną wrażliwość na akwaporynę stwierdzono również w związku ze stwardnieniem rozsianym [182]. Vojdani i in. stwierdzili znaczące podwyższenie poziomu przeciwciał przeciwko ludzkiej i roślinnej akwaporynie 4, oprócz przeciwciał przeciwko MB, MOG i S100 białku B wiążącemu wapń (S100B) u pacjentów cierpiących na SM.
Wśród akwaporyn akwaporyna-6 jest wyjątkowa pod tym względem, bo działa jako kanał anionowy, a nie jako transporter wody. Analiza sekwencji peptydowej w porównaniu z innymi akwaporynami ujawnia, że ​​akwaporyna-6 zawiera asparaginę podstawioną zamiast glicyny w pozycji 60. Ta jedna niewielka różnica całkowicie zmienia sposób, w jaki cząsteczka zachowuje się w błonie. Glicyna w tej pozycji jest konserwatywna wśród wszystkich innych akwaporyn. Co więcej, akwaporyny zbudowane są z a-helis i istnieją trzy miejsca, w których krzyżują się helisy. Wysoce konserwowane reszty glicyny znajdują się we wszystkich trzech miejscach [57, 183].
Akwaporyna występuje również w bakteriach, chociaż homologia z ludzką akwaporyną wynosi tylko około 20%. Akwaporyna bakteryjna to białko oporne na trypsynę o masie cząsteczkowej 27 kDa, zwane akwaporyną-Z, które pierwotnie opisano w E. coli [184]. Analiza sekwencji przeprowadzona przez Ren i wsp. [185] ujawniła cztery regiony, w których homologia była znacznie silniejsza (odpowiednio 90%, 60%, 50% i 45%). W przekonujący sposób wykazali krzyżową immunoreaktywność między ludzką i bakteryjną wersją białka. Przeciwciała przeciwko akwaporynie Z wiążą się z astrocytami, aktywują dopełniacz i powodują śmierć komórki.
Ren i in. [185] zidentyfikowali wszystkie reszty, w których peptydy bakteryjne i ludzkie były identyczne (ryc. 1 w [185]). Wyniki zliczeń wskazują, że glicyna była zdecydowanie najczęstszą spośród tych dopasowanych reszt, co stanowi 14 z wszystkich 66 podobieństw. Drugim najczęściej występującym aminokwasem była lizyna z 8 dopasowaniami. Alanina, izoleucyna i walina miały odpowiednio 7, 5 i 4 dopasowania, a wszystkie inne aminokwasy miały mniej niż cztery.
Tak więc wydaje się, że oporna na trypsynę akwaporyna oporna na glifosat z obu drobnoustrojów jelitowych oraz z kukurydzy odpornej na glifosat i żywność sojową są prawdopodobnymi źródłami antygenów, które mogą wywoływać zapalenie nerwu wzrokowego i przyczyniają się do procesu chorobowego w SM poprzez błędne włączenie.
10.2 Cukrzyca typu 1
Cukrzyca typu 1 jest uważana za chorobę genetyczną, ale jej występowanie w ostatnich latach wzrastało o 3-4% na całym świecie w ciągu ostatnich lat [186, 168]. Chociaż istnieje podejrzenie, że komponent środowiskowy jest wysoce podejrzany, czynniki środowiskowe nie zostały jeszcze zidentyfikowane. Zwiększona częstość występowania cukrzycy typu 1 jest związana zarówno z MS [187], jak i z autyzmem [188]. Choroba charakteryzuje się reakcją autoimmunologiczną na różne białka wyrażane w komórkach wysepek trzustkowych. W szczególności często wykrywa się przeciwciała przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego (GAD65) [189]. Reaktywność krzyżowa z białkami z pożywienia i drobnoustrojami w jelitach -to obie możliwości.
Jednym drobnoustrojem, który może indukować produkcję przeciwciał za pomocą mimikry, jest Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP). Analiza BLAST ujawniła 75% homologii pomiędzy wcześniej zidentyfikowanym regionem antygenowym GAD65 [190] a białkiem szoku cieplnego MAP (HSP65) [189]. Specyficznie dopasowana 16-resztowa sekwencja w HSP65 zawiera centralnie parę glicyn, które mogą być podstawione przez glifosat w celu wywołania oporności na proteolizę. Ten drobnoustrój został powiązany z wieloma innymi chorobami ludzkimi, w tym z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, zespołem jelita drażliwego, sarkoidozą, zapaleniem tarczycy Hashimoto, SM i autyzmem [188]. W odniesieniu do SM i autyzmu, połączenie krzyżowe między HSP65 i MBP poprzez mimikrę może zapewnić połączenie.
Pacjenci z cukrzycą typu 1 często mają reakcję przeciwciał na bydlęcą albuminę surowicy, składnik mleka krowiego [191]. Hipotetycznym wyjaśnieniem jest reakcja autoimmunologiczna na specyficzne białko powierzchniowe komórek beta poprzez mimikrę.
Insulin-derived amyloidosis jest stanem, który może rozwinąć się po długotrwałej insulinoterapii, w wyniku czego w miejscu iniekcji rozwija się " insulin bal". Ta twarda masa została zanalizowana i stwierdzono, że zawiera nagromadzone fibryle insulinowe przypominające płytkę β amyloidową w mózgu Alzheimera. Skrobiawica amyloidowa częściej występuje przy insulinach zwierzęcych (krów i świń) niż w produktach insuliny pochodzenia ludzkiego. Obecnie krowy i świnie są chronicznie narażone na działanie glifosatu. Rolą reszt glicyny w białkach może być rzeczywiście ochrona przed agregacją w włókienka amyloidowe [192]. Podstawienie glifosatu dla którejkolwiek z tych konserwowanych glicyn będzie zatem sprzyjać amyloidozie.
Kwas glutaminowy i glicyna są zdecydowanie największymi składowymi aminokwasami proinsuliny bydlęcej i stanowią 25% reszt aminokwasowych w cząsteczce [193]. To samo dotyczy ludzkiej insuliny, która różni się bardzo niewiele od wersji zwierzęcej. Herbicyd glufosynat jest naturalnym niekodującym analogiem kwasu glutaminianowego
(ryc. 2). Podstawienie glufosynatu w postaci kwasu glutaminowego lub glifosatu w przypadku glicyny w insulinie prawdopodobnie pogarsza jego funkcję, a także może prowadzić do amyloidozy.
Powszechne pojawianie się chwastów opornych na glifosat wśród upraw odpornych na glifosat zmusiło niektórych rolników do przejścia na glufosynat jako wybrany herbicyd [194]. Ziarna kukurydzy i soja odporne na glufosynat są dostępne na rynku amerykańskim od czasu zatwierdzenia przez USDA odpowiednio w 1995 i 1996 roku. Trójoporna forma soi tolerującej glifosat, glufosynat i 2,4-D została zatwierdzona przez FDA we wrześniu 2014 r. Podwójna oporność na glufosynat i glifosat w kukurydzy została zatwierdzona w listopadzie 2015 r.

10.3 Celiakia
Celiakia i, ogólniej, nietolerancja glutenu, osiągnęły rozmiary epidemii w USA w ciągu ostatniej dekady [195]. Uprawianą pszenicę rutynowo spryskuje się glifosatem w celu przygotowania i wysuszenia tuż przed zbiorem. Ta praktyka oczyszcza pole z chwastów i wysusza rosliny przed zbiorem , ale i zwiększa ilość resztkowego glifosatu w ziarnie. Praktyka ta zyskuje na popularności wraz ze wzrostem nietolerancji glutenu. Glifosat działa układowo w roślinie i wchodzi do nasion, gdy roślina umiera, a tym samym ostatecznie trafia do produktów na bazie pszenicy.
Reszty proliny stanowią 20% pierwszych 100 aminokwasów zarówno α-, jak i γ-gliadyn [54]. Pokrewne białka z żyta i jęczmienia są również niezwykle bogate w prolinę [56]. Jak sugerowaliśmy wcześniej, prolina jest niedostępna dla większości proteaz trawiennych, ponieważ wiązanie pomiędzy peptydowym atomem azotu i grupą boczną utrudnia atak hydrolityczny. W konsekwencji, wyspecjalizowane aminopeptydazy prolinowe odrywają prolinę na końcu aminowym od peptydu. Enzymy te zależą od manganu jako katalizatora, a mangan jest jednym z metali najbardziej dotkniętych chelatowaniem glifosatu [125]. Niehydrolizowane peptydy gliadyny wiążą się z cząsteczkami HLA-DQ (receptory na komórkach prezentujących antygen) i wyzwalają patogenne odpowiedzi komórek T [196]. Warianty genetyczne HLA-DQ są powiązane zarówno z celiakią, jak iz cukrzycą typu 1 [197, 198].
Analiza struktury krystalicznej rentgenowskiej ludzkiej cytosolowej aminopeptydazy prolilowej opracowanej w 2008 roku wykazała, że ​​jest to dimer z zależnością od dwóch jonów manganu jako centrów katalitycznych [199].Pełna sekwencja domen katalitycznych sześciu peptydaz proliny zarówno od człowieka, jak i od drobnoustrojów jest pokazana na Fig. 6 w ref. 199. Sześć z dwudziestu miejsc w pełni konserwatywnych reszt we wszystkich gatunkach stanowiły reszty glicyny, trzy były histydyną, dwie były tyrozyną, a dwie były proliną. Pozostałe siedem było siedmioma różnymi aminokwasami.
0 xcedric
Posty: 5396
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 82
x 126
Podziękował: 3150 razy
Otrzymał podziękowanie: 7974 razy

Re: Glifosat - zagłada ludzkości...

Nieprzeczytany post autor: cedric » wtorek 04 wrz 2018, 13:34

11. WNIOSEK

W niniejszym artykule wykazaliśmy, że powszechne błędne włączanie glifosatu zamiast glicyny podczas syntezy białek może wyjaśniać etiologię wielu chorób autoimmunologicznych, które obecnie nasilają się w USA. Błędne włączenie jest możliwe dzięki analogii z wieloma znanymi toksynami wytwarzanymi przez organizmy w obronie przed patogenami, w tym Aze, BMAA, L-kanavaniną i glufosynatem, które działają w podobny sposób. Pokazaliśmy, że białka pochodzące z żywności, takiej jak mleko, pszenica i burak cukrowy, a także peptydy pochodzące z drobnoustrojów znajdujących się w jelitach lub w przewodach nosowych lub wprowadzane patologicznie przez szczepienie, są potencjalnymi przyczynami chorób autoimmunologicznych indukowanych przez mimikrę molekularną. Bardzo ważne jest to, że dwa drobnoustroje połączone ze stwardnieniem rozsianym poprzez mimikrę molekularną należą do nielicznych drobnoustrojów, które mogą w pełni metabolizować glifosat. Korzystając z bazy danych VAERS, wykazaliśmy, że poważne działania niepożądane szczepionki MMR znacznie wzrosły w ciągu ostatniej dekady w związku ze zwiększonym stosowaniem glifosatu. Glifosat w MMR może pochodzić ze wzrostu żywego wirusa na materiałach hodowlanych pochodzących od zwierząt eksponowanych na glifosat i / lub z żelatyny stosowanej jako stabilizator materiału. Potwierdziliśmy obecność zanieczyszczenia glifosatem w MMR i wielu innych szczepionkach, w których żywy wirus jest hodowany na jajach, białku bydlęcym lub żelatynie, lub gdy produkty zwierzęce są stosowane jako składnik pomocniczy. Warto zauważyć, że niektóre szczepionki przygotowane bez żywej hodowli na żelatynie były wolne od zanieczyszczenia glifosatem. Podstawienie glifosatu zamiast glicyny podczas syntezy białka może dać peptyd, który jest odporny na proteolizę, co zwiększa prawdopodobieństwo wywołania odpowiedzi immunologicznej. Ponadto enzymy biorące udział w proteolizie prawdopodobnie zostaną zakłócone z powodu potwierdzonego zanieczyszczenia glifosatem. Niewyczerpująca lista możliwych chorób, które można przypisać temu mechanizmowi, obejmuje autyzm, stwardnienie rozsiane, cukrzycę typu 1, celiakię, chorobę zapalną jelit i zapalenie nerwu optyk.

Bibliografia w pracy oryginalnej
https://people.csail.mit.edu/seneff/201 ... _final.pdf
0 xAwatar użytkownika
grzegorzadam
Moderator
Posty: 11602
Rejestracja: czwartek 26 cze 2014, 17:02
x 62
x 559
Podziękował: 26962 razy
Otrzymał podziękowanie: 17439 razy

Re: Glifosat - zagłada ludzkości...

Nieprzeczytany post autor: grzegorzadam » wtorek 06 lis 2018, 09:16

Niektóre produkty śniadaniowe zawierają więcej glifosatu niż witaminy D lub B12

HISTORIA W SKRÓCIE

Gdyby glifosat musiał być wymieniony jako składnik na etykietach żywieniowych, byłby wymieniony wyżej od witaminy D i B12 w płatkach orzechowych Cheerios

Environmental Working Group (EWG) przetestowała 28 produktów Cheerios i Quaker Oats w celu zanieczyszczenia glifosatem. Wszystkie były skażone.

Na poziomie 2 746 ppb i 2837 ppb, kwarcowe kwadraty owsiane brązowy cukier i smaki miodowo-orzechowe zawierały prawie

18 razy więcej glifosatu niż próg bezpieczeństwa 160 ppb

Testy glifosatu przeprowadzone przez The Detox Project wykazały obecność glifosatu w ludzkim włosie.
Siedem z 10 próbek włosów zawierało ponad 66 ppb; sześć zawierało także AMPA, główny metabolit glifosatu, o 330 ppb lub więcej

Francuskie badanie wykazało, że ludzie spożywający żywność najbardziej organiczną mieli 25% mniejsze prawdopodobieństwo zachorowania na raka, w tym chłoniak nieziarniczy - związek z glifosatem - inne chłoniaki i postmenopauzalny rak piersi
całość:
https://everlast.mercola.com/r/?id=h1b9 ... =462500965

płatki ''śniadaniowe'' :D
0 x


czasem tak długo wpatrujemy się w zamknięte drzwi, że nie dostrzegamy tych, które już dawno się otworzyły...

cedric
Posty: 5396
Rejestracja: sobota 10 mar 2018, 21:53
x 82
x 126
Podziękował: 3150 razy
Otrzymał podziękowanie: 7974 razy

Re: Glifosat - zagłada ludzkości...

Nieprzeczytany post autor: cedric » sobota 17 lis 2018, 12:17

Kwas foliowy i glifosat – synergiczna toksyczność

– dr Stephanie Seneff
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to dobry pomysł, ale Unia Europejska (poza Wielką Brytanią) zdecydowanie odmówiła przyjęcia tego wymogu pomimo nacisków ze strony USA.

Czy suplementacja kwasem foliowym ma swoje złe strony?

Czy Europejczycy wiedzą coś czego nie wie rząd USA?

Jeśli zwróciłaś/eś uwagę to zauważyłaś/eś, że napisałam niedobór FOLIANU i suplementacja KWASEM FOLIOWYM.

Folian i kwas foliowy są tym samym, zgadza się?

Są zamiennikami, tak?


Błąd!

Widziałam publikacje naukowe w których korzystano z tych słów zamiennie, ale nie są one tym samym [związkiem].

Suplement kwasu foliowego dodawany do mąki jest syntetyczną wersją witaminy B9, która jest utleniona i brakuje jej grupy metylowej.

Aktywna forma tej witaminy jest nazywana technicznie metylotetrahydrofolianem [kwas lewomefoliowy].

Kwas foliowy jest znacznie bardziej stabilny, podczas gdy folian łatwo rozpada się wraz z upływem czasu lub pod wpływem ciepła (jak w przypadku wypieku chleba).

Kwas foliowy jest (tańszą) syntetyczną cząsteczką

podczas gdy folian jest naturalny.
https://szczepienia.wybudzeni.com/2018/ ... ksycznosc/
0 xODPOWIEDZ